Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wikus_burger

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:20 ΠΜ SAST
Phylica plumosa - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather and Andrew Hodgson
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Phylica plumosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 02:40 ΜΜ SAST
Anthospermum galioides - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Anthospermum galioides, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuhall

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 06:02 ΜΜ SAST
Phylica strigulosa - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Phylica strigulosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:08 ΜΜ SAST
Phylica strigulosa - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Phylica strigulosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanprivett

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Gravelly soils

Phylica plumosa - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather and Andrew Hodgson
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Phylica plumosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russell47600

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:19 ΠΜ SAST
Phylica plumosa - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather and Andrew Hodgson
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Phylica plumosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroli_diener

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:04 ΠΜ SAST
Osteospermum monstrosum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Osteospermum monstrosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Bulbine mesembryanthoides - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Bulbine mesembryanthoides, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilkennedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 01:15 ΜΜ SAST
Indigofera psoraloides - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Indigofera psoraloides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 10:42 ΠΜ SAST
Indigofera psoraloides - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Indigofera psoraloides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndreheuvel

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 11:18 ΠΜ SAST
Gladiolus watsonius - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Gladiolus watsonius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenevs

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:13 ΜΜ SAST
Gladiolus watsonius - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Gladiolus watsonius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickymyburgh

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:36 ΠΜ SAST
Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023
Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:13 ΜΜ SAST
Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:51 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:57 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Silcrete Renosterveld flats.

Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:23 ΜΜ SAST
Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 10:44 ΠΜ SAST
Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeennichols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2012

Περιγραφή

Aspalathus


Aspalathus aculeata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Aspalathus aculeata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertusfaure

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:14 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Very small flower

Muraltia trinervia - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Muraltia trinervia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiseferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:39 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Swartland Shale Renosterveld remnant in urban park, protected from mowing.

Muraltia trinervia - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Muraltia trinervia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 10:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Rocky Shale Renosterveld outcrop.

Muraltia trinervia - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Muraltia trinervia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natty07

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:06 ΠΜ SAST
Muraltia trinervia - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Muraltia trinervia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:12 ΠΜ SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Babiana angustifolia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 12:43 ΜΜ SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Babiana angustifolia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:27 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Babiana angustifolia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:10 ΜΜ SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Babiana angustifolia, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:26 ΜΜ SAST
Hermannia hyssopifolia - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Hermannia hyssopifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natty07

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 08:30 ΠΜ SAST
Passerina corymbosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη bruceanthonyesau: Passerina corymbosa, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 158