Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

kjadiver

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:17 ΠΜ AWST
Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:12 ΜΜ AEST
Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:15 ΜΜ AEST
Ovula costellata - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula costellata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:58 ΠΜ HKT
Phenacovolva poppei - Photo (c) Mike Krampf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Krampf
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Phenacovolva poppei, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:18 ΠΜ HKT
Crenavolva tinctura - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Crenavolva tinctura, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:15 ΠΜ HKT
Crenavolva leopardus - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Crenavolva leopardus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

Peri Paleracio and Erap Maestro

Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

Peri Paleracio and Erap Maestro

Phenacovolva rosea - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Phenacovolva rosea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco91919

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:46 ΜΜ HKT
Diminovula aurantiomacula - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Diminovula aurantiomacula, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco91919

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:56 ΜΜ HKT
Phenacovolva rosea - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Phenacovolva rosea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 09:07 ΠΜ EDT
Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 08:55 ΠΜ EDT
Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 08:38 ΠΜ EDT
Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

Peri Paleracio and Erap Maestro

Diminovula margarita - Photo (c) Brian Mayes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Mayes
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Diminovula margarita, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

travis76145

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 08:25 ΜΜ -11
Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beachbean96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024
Cyphoma intermedium - Photo (c) Jon McIntyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon McIntyre
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma intermedium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikey75

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 05:35 ΜΜ CDT
Simnialena uniplicata - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Simnialena uniplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024

Περιγραφή

Low tide

Procalpurnus lacteus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Procalpurnus lacteus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairettebayon

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:15 ΠΜ AST

Ετικέτες

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:08 ΠΜ EDT
Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:07 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spirula

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

15-40ft or 4-12m
A large sea fan with four flamingo tongue snails on a it.

Ετικέτες

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spirula

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

15-40ft or 4-12m
A lonely flamingo tongue snail on a sea fan.

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024

Περιγραφή

Simnia avena - Photo (c) Alberto Alcalá, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alberto Alcalá
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Simnia avena, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:14 ΜΜ AEST
Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:31 ΜΜ AEST
Ovula costellata - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula costellata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco91919

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 01:29 ΜΜ HKT
Diminovula whitworthi - Photo (c) hokoonwong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hokoonwong
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Diminovula whitworthi, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

3

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ovula ovum

Παρατηρητής

olly_morgan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 06:35 ΜΜ WITA
Ovula ovum - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Ovula ovum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 11:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2

Cyphoma gibbosum - Photo (c) Gabriel Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη brian_r_mayes: Cyphoma gibbosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4619