Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

chrisp2004

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:19 ΜΜ EST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuhn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:28 ΠΜ CDT
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuhn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:08 ΠΜ CDT
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuhn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:27 ΠΜ CDT

Τόπος

Nassau Bay, TX, US (Google, OSM)
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvantass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 03:04 ΜΜ EST
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Denny Henke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denny Henke
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kperkins01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:51 ΜΜ CDT
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:56 ΠΜ CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:53 ΜΜ NZST

Τόπος

4994, New Zealand (Google, OSM)
Tremellochaete novozealandica - Photo (c) bridget_h, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bridget_h
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Tremellochaete novozealandica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

bot350

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 01:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Collected at the fickle hill entrance to the Redwood Community Forest

Polypodium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Γένος Polypodium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damonwilliford

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:56 ΠΜ CDT

Τόπος

Galveston, TX, USA (Google, OSM)
Kosteletzkya pentacarpos - Photo (c) Emily Murrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emily Murrell
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Kosteletzkya pentacarpos, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derfteach

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 08:29 ΠΜ CST
Quercus virginiana - Photo (c) Sharleen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharleen
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Quercus virginiana, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlmalm

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:33 ΠΜ CST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprattkr

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 07:43 ΠΜ CST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkburge

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 09:14 ΠΜ CST
Nuttallanthus texanus - Photo (c) Joe Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Webb
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Nuttallanthus texanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura2723

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:39 ΜΜ CST
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leda

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 04:44 ΜΜ CDT
Evania appendigaster - Photo (c) Jesus Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesus Gonzalez
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Evania appendigaster, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

luisrl003

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:21 ΜΜ CET

Τόπος

Tobarra (Google, OSM)
Bignoniaceae - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Οικογένεια Bignoniaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atstegner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 02:38 ΜΜ CST
Gastrophryne - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Γένος Gastrophryne, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

motohorek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 04:49 ΜΜ -03
Λυκαλώπηξ - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Diego Carús
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Λυκαλώπηξ (Γένος Lycalopex)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rotten wood. No idea.

Hypocreales - Photo (c) siburanlai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by siburanlai
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τάξη Hypocreales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestdoucet

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:17 ΠΜ CDT
Testicularia cyperi - Photo (c) Chris Kneupper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Kneupper
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Testicularia cyperi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

daulee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 08:48 ΜΜ CST

Τόπος

碧山露營場 (Google, OSM)
Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clancy_lester

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:08 ΜΜ +08
Microporus - Photo (c) lhurteau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lhurteau
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Γένος Microporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilla435

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:04 ΜΜ AEST

Τόπος

Danbulla, QLD, AU (Google, OSM)
Longisetae - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Τμήμα Longisetae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamtooarealdoctor

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 03:29 ΜΜ UTC
Synchytrium geranii - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Synchytrium geranii, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_stuart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:23 ΜΜ CST
Pandanus odorifer - Photo (c) Eiger Leng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eiger Leng
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Pandanus odorifer, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 02:07 ΜΜ NZDT
Collemopsidium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Γένος Collemopsidium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spider parasite?

Ephialtini - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Φυλή Ephialtini, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gstei178

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:27 ΜΜ CDT
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rotten wood. No idea.

Hydropisphaera peziza - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη brettjackson: Hydropisphaera peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8214