Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 07:56 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

diane-educator

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:22 ΠΜ EDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelope-anne

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:25 ΠΜ EDT
Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelope-anne

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:05 ΠΜ EDT
Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arduomatteo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 01:18 ΠΜ CEST
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

alexkessock

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:19 ΠΜ MDT

Τόπος

Colorado, USA (Google, OSM)
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

lori308

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:17 ΜΜ CST
Αετίδες - Photo (c) kjohnston406, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kjohnston406
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murp608

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 03:40 ΜΜ CDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

emilvus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

blackpanther77

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

katja_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:51 ΜΜ CEST
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indigoplant

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:01 ΠΜ CDT
Dryobates - Photo (c) Alexis Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Williams
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Γένος Dryobates, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amateur_naturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:53 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catrijn

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:27 ΠΜ CDT

Τόπος

Atalissa, IA, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moliverna

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 07:22 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

lhc005

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 08:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perched on a branch of a eucalyptus in a mixed forest of eucalyptus, coniferous, and deciduous trees.
Hooting with partner (not pictured) and dueling with another pair of Great Horned Owl (not pictured) in close proximity.
El Polin Spring is nearby.

Ετικέτες

Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trentjonas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterchen36

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 09:41 ΜΜ +07
Ninox scutulata - Photo (c) Mike (NO captive birds) in Thailand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Ninox scutulata, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjennion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Ninox strenua - Photo (c) Kent Warner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Warner
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samarth_jain

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

Two in number.

Otus bakkamoena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Otus bakkamoena, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ninox rufa

Παρατηρητής

chrisclarke25

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:04 ΠΜ ACST
Ninox rufa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Ninox rufa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

laureljazzmin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:49 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

laureljazzmin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:46 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

laureljazzmin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 07:06 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caribbeannaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 04:29 ΜΜ -05
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabella_danaher

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:19 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

christopherchin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

olgaer33

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 07:15 ΠΜ MSK
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

olgaer33

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 05:27 ΜΜ MSK
Χουχουριστής - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

acroceph

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 08:29 ΠΜ BST
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brennafarrell: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 372394