Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo-loureiro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 02:27 ΜΜ WEST
Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Oxythyrea funesta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisnovo72

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 11:29 ΠΜ WET
Zerynthia rumina - Photo (c) winu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by winu
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Zerynthia rumina, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

sduarte22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 03:55 ΜΜ WET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:16 ΜΜ CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:15 ΜΜ CET
Καλόγερος - Photo (c) Oscar Valencoso - Salomé Planas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:08 ΜΜ CET
Ακτίτης - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:18 ΜΜ CET
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:21 ΜΜ CET
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:46 ΜΜ CET
Σκαρθάκι - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:36 ΜΜ CET
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisnovo72

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023
Leptotes pirithous - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

joanventura

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 12:22 ΜΜ CET
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

sergio_gfh22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:12 ΠΜ CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)

Παρατηρητής

tataregala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Picture taken by Tata Regala

Γερακαετός - Photo (c) Jason Oxley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Oxley
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

rosagonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:18 ΜΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) ZTSurvival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ZTSurvival
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

rosagonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:21 ΠΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

rosagonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:29 ΠΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unai_fa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:26 ΠΜ CET
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laulark

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:15 ΜΜ CEST
Clathrus archeri - Photo (c) Barbora Batokova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbora Batokova
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ WET
Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ WET
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:06 ΜΜ WET
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:07 ΜΜ WET
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:08 ΜΜ WET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:10 ΜΜ WET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:09 ΜΜ WET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:08 ΜΜ WET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hosquillar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:42 ΜΜ CET

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)
Mutinus caninus - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Mutinus caninus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:13 ΜΜ WET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:12 ΜΜ WET
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brandao: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 332