Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:38 ΜΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Drymaeus vexillum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:38 ΜΜ -05
Drymaeus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:16 ΠΜ -05

Τόπος

Huánuco, PE (Google, OSM)
Drymaeus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 08:32 ΠΜ -04
Dryptus moritzianus - Photo (c) Luis Ángel Niño Barreat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Ángel Niño Barreat
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Dryptus moritzianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:04 ΠΜ -04
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggg9690

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 08:25 ΠΜ -05
Sultana sultana - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Sultana sultana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianmarty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:06 ΜΜ -03
Sultana sultana - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Sultana sultana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisaantonieta

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrado en una orquídea con flores de color amarillo, encontrada cerca del limite PNP.

Sultana kellettii - Photo (c) Green Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Green Jewel
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Sultana kellettii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Simpulopsis citrinovitreus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Simpulopsis citrinovitreus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Simpulopsis citrinovitreus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Simpulopsis citrinovitreus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:23 ΜΜ -05
Plekocheilus calliostomus - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus calliostomus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

at 2300m; @sultana ---your opinion greatly appreciated!

Plekocheilus calliostomus - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus calliostomus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouter_oe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 08:58 ΠΜ -05

Τόπος

Putumayo, Ecuador (Google, OSM)
Drymaeus strigatus - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Westerduijn
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Drymaeus strigatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuleidy_castroloor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018
Drymaeus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouter_oe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 08:58 ΠΜ -05

Τόπος

Putumayo, Ecuador (Google, OSM)
Drymaeus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cisnerosheredia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 11:32 ΠΜ -05
Drymaeus - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarurubio

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019

Ετικέτες

Stenostylus colmeiroi - Photo (c) Esteban Villa Restrepo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Villa Restrepo
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Stenostylus colmeiroi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Stenostylus colmeiroi - Photo (c) Esteban Villa Restrepo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Villa Restrepo
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Stenostylus colmeiroi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 10:47 ΠΜ CDT
Bostryx conspersus - Photo (c) treicyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by treicyyy
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Bostryx conspersus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlita16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 11:21 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Conchas blancas de caracol

Naesiotus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Naesiotus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozzhernandez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2019 10:52 ΠΜ -04
Dryptus marmoratus - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Dryptus marmoratus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_evelyn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 09:30 ΠΜ AST

Περιγραφή

En el Parque Nacional Sierra de la Culata. Selva nublada montano alta, a 2120 m.s.n.m. Encontrado entre la hojarasca, a orillas de un riachuelo.

Plekocheilus - Photo (c) Abraham Breure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Plekocheilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_evelyn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020

Περιγραφή

En el Parque Nacional Sierra de la Culata. Selva nublada montano alta, a 2120 m.s.n.m. Encontrado entre la hojarasca, a orillas de un riachuelo.

Dryptus moritzianus - Photo (c) Luis Ángel Niño Barreat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Ángel Niño Barreat
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Dryptus moritzianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_barreat

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 09:59 ΠΜ -04

Περιγραφή

Cruzando el sendero, aproximadamente 10 cm.

Dryptus moritzianus - Photo (c) Luis Ángel Niño Barreat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Ángel Niño Barreat
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Dryptus moritzianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiariste

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 12:34 ΜΜ -04
Plekocheilus distortus - Photo (c) 
Luis Ruiz Berti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus distortus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 06:33 ΠΜ ADT
Plekocheilus - Photo (c) Abraham Breure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Plekocheilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_barreat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 02:50 ΜΜ -04

Περιγραφή

~ 8 cm long.

Plekocheilus argenteus - Photo (c) Luis Ángel Niño Barreat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Ángel Niño Barreat
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus argenteus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:43 ΠΜ ADT
Plekocheilus - Photo (c) Abraham Breure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Γένος Plekocheilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seguz2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 06:38 ΠΜ ADT
Plekocheilus distortus - Photo (c) 
Luis Ruiz Berti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus distortus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 07:36 ΜΜ AST
Plekocheilus distortus - Photo (c) 
Luis Ruiz Berti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bramb: Plekocheilus distortus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 219