Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbird

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordjamouski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:09 AM EST

Περιγραφή

A ribbon snake! At the ecomuseum.

Thamnophis saurita septentrionalis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Thamnophis saurita ssp. septentrionalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:00 PM EDT

Περιγραφή

Notice a wound on its midsection

Thamnophis saurita septentrionalis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Thamnophis saurita ssp. septentrionalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alba_nuadh

Ημερομηνία

Μάιος 2019
Chrysemys picta picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Chrysemys picta ssp. picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_tyrannus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:10 AM EST
Histrionicus histrionicus - Photo (c) Ashley Wahlberg (Tubbs), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:38 PM EST
Histrionicus histrionicus - Photo (c) Ashley Wahlberg (Tubbs), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleenadara142

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not a great photo but still interesting for noting the location of the turtle. This turtle is also identifiable by a missing right front limb.

Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:11 AM AST
Parmelia - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Γένος Parmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Sistrurus catenatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Sistrurus catenatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Sistrurus catenatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Sistrurus catenatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcout2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Histrionicus histrionicus - Photo (c) Ashley Wahlberg (Tubbs), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:58 PM ADT
Thamnophis sirtalis pallidulus - Photo (c) Jim Brighton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Thamnophis sirtalis ssp. pallidulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:57 AM ADT
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dosvenadas

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sistrurus catenatus. S. Tx.

Sistrurus tergeminus - Photo (c) Adam W. Ferguson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Sistrurus tergeminus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 02:14 PM AST
Pseudocyphellaria holarctica - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Pseudocyphellaria holarctica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing about 3 meters up on the trunk of red oak.

Anzia colpodes - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Anzia colpodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorhugheswildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cruddy photo, but the best ones I had from this day. Had the distinctive domed shell and bright yellow throat (not pictured).

Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Thamnophis saurita septentrionalis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Thamnophis saurita ssp. septentrionalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Muskoka, CA-ON, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Sistrurus catenatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Sistrurus catenatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

oznorCOQR

Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jassimrit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

It’s difficult to see the turtle in the picture but it swam fairly quickly and went on the shore at one point.

Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keegan Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevethesnakeguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Muskoka, CA-ON, CA (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2005 06:41 PM CEST
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradtoms: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 15635