Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celastrinasue

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:50 ΠΜ PDT
Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:57 ΠΜ PDT
Cupido amyntula - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Cupido amyntula, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:33 ΠΜ PDT
Callophrys eryphon - Photo (c) Ryan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys eryphon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:34 ΠΜ PDT
Pyrgus ruralis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Pyrgus ruralis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:35 ΠΜ PDT
Celastrina echo - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Robb Hannawacker
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Celastrina echo, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:38 ΠΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:43 ΠΜ PDT
Pyrgus ruralis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Pyrgus ruralis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:23 ΜΜ PDT
Callophrys eryphon - Photo (c) Ryan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys eryphon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:05 ΜΜ PDT
Callophrys augustinus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys augustinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:31 ΜΜ PDT
Callophrys mossii - Photo (c) Neil Bjorklund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Bjorklund
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys mossii, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:19 ΠΜ PDT
Callophrys augustinus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys augustinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 10:45 ΠΜ PDT
Callophrys mossii - Photo (c) Neil Bjorklund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Bjorklund
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys mossii, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:11 ΠΜ PDT
Callophrys mossii - Photo (c) Neil Bjorklund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Bjorklund
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys mossii, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:32 ΠΜ PDT
Callophrys augustinus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys augustinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Callophrys johnsoni - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Callophrys johnsoni, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:46 ΜΜ PDT
Anthocharis julia - Photo (c) Kris Hazelbaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kris Hazelbaker
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Anthocharis julia, Ένα μέλος του Ανθόχαρις (Γένος Anthocharis)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:39 ΜΜ PDT
Boloria epithore - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Boloria epithore, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 04:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several seen

Boloria epithore - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Boloria epithore, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesadney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:05 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtyskirt

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:55 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Apis on Geranium

Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 01:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Apis on Camassia quamash

Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Rana aurora - Photo (c) born1945, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Rana aurora, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppickering

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:02 ΜΜ PDT
Pyrgus ruralis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Pyrgus ruralis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppickering

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:40 ΜΜ PDT
Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Hans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppickering

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:37 ΜΜ PDT
Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Hans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppickering

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

widespread in small numbers near creeks and seeps in string of large clearcuts along this road

Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Hans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xenarthra59

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Rana aurora - Photo (c) born1945, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Rana aurora, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptdotme

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:29 ΠΜ PDT
Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquelavida

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Actinemys marmorata - Photo (c) Justin Garwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Garwood
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Actinemys marmorata, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44000