Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidlhoover

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:43 ΠΜ CST

Τόπος

Monroe, LA, USA (Google, OSM)
Phyciodes tharos - Photo (c) Galen  Stewart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Galen  Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretvincent-ul

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Sceloporus consobrinus - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Sceloporus consobrinus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Duplicated for the prey. Dragonfly nymph?

Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpinso

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:35 ΜΜ CDT
Colonus sylvanus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Colonus sylvanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthesing

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:47 ΜΜ CDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graydonwph

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:45 ΜΜ CDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

graydonwph

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:17 ΜΜ CDT
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanbo

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:19 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieliveoak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 08:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Black light sheet in town of Washington, LA

Toxomerus marginatus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Toxomerus marginatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenburk101

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 04:58 ΜΜ CDT
Toxomerus marginatus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Toxomerus marginatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidlhoover

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:55 ΠΜ CST

Τόπος

Monroe, LA, USA (Google, OSM)
Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Junonia coenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:05 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) sewal62, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:17 ΠΜ CDT
Nerodia fasciata - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Nerodia fasciata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:15 ΠΜ CDT
Plestiodon - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Γένος Plestiodon, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:19 ΠΜ CDT
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:27 ΠΜ CDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:39 ΜΜ CDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:45 ΜΜ CDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:09 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jraiford

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:08 ΜΜ CDT
Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacketlc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 03:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Lafayette, LA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Handled with all necessary permits and following IACUC-approved protocols

Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rshimer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:16 ΠΜ CDT
Epitheca - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Γένος Epitheca, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobk

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:28 ΜΜ CDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Kisatchie NF Catahoula RD. Habitat: sunny roadside in disturbed creek bottom hardwoods (Saddle Bayou bottoms). Nectaring on low-growing Rubus blossoms.

Amblyscirtes hegon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Amblyscirtes hegon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:16 ΜΜ CDT
Pseudemys concinna - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Pseudemys concinna, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austingg

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:53 ΜΜ CDT
Eurycea paludicola - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Eurycea paludicola, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:46 ΜΜ CDT
Phanogomphus exilis - Photo (c) Jim Lemon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Phanogomphus exilis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jraiford

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:37 ΜΜ CDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:30 ΜΜ CDT
Pompilidae - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eridan Xharahi
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Οικογένεια Pompilidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:36 ΜΜ CDT
Cupido comyntas - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bradmoon: Cupido comyntas, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31489