Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

ignore the homo sapiens

Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buglively--

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 05:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Plymouth, MA, US (Google, OSM)
Verbena hastata - Photo (c) christina_thibeault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Verbena hastata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

madison88432

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:49 ΠΜ EDT
Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

About an inch and a half long. Photos likely represent two individuals but I believe they were the same species so including as these are not the best quality. Not 100% on the ID but this was my thought when I saw them and the CV suggested it.

Salvelinus fontinalis - Photo (c) Marrabbio2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Salvelinus fontinalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 03:21 ΜΜ CST

Περιγραφή

I think?

Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inasiebert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 09:01 ΠΜ EDT
Lathyrus japonicus maritimus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Lathyrus japonicus var. maritimus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inasiebert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:58 ΠΜ EDT
Morone saxatilis - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Morone saxatilis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Carver, MA, USA (Google, OSM)
Utricularia - Photo (c) Under the same moon..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Γένος Utricularia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karro_frost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

No fertile parts obsevered

Myriophyllum humile - Photo (c) Neil Vinson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Vinson
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Myriophyllum humile, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison69201

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 11:11 ΠΜ EST
Stachys byzantina - Photo (c) Steve Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Lee
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Stachys byzantina, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 03:38 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Solidago sempervirens - Photo (c) kylecnj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyweaver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 10:52 ΠΜ EST
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_sweeney

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 09:34 ΠΜ EDT
Eurybia spectabilis - Photo (c) Jason S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Eurybia spectabilis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elimia987

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:25 ΠΜ EST

Τόπος

Kingston, MA, US (Google, OSM)
Decodon verticillatus - Photo (c) lward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lward
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Decodon verticillatus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patloveland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 12:22 ΜΜ EST

Τόπος

Middleborough (Google, OSM)
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hypericum mutilum - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Hypericum mutilum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleducfleming

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:28 ΜΜ EST
Euthamia graminifolia - Photo (c) Christopher David Benda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher David Benda
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

batfalcon2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 08:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Hingham, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

No corresponding eBird checklist

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmlk

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 01:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Obedient plant

Bombus impatiens - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suegregoire
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

smrozak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:39 ΠΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleyh0630

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:57 ΜΜ EDT
Monarda punctata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Monarda punctata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamlena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 05:57 ΜΜ EST
Solidago sempervirens - Photo (c) kylecnj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Sparganium - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Γένος Sparganium, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:05 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Callitriche palustris - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Callitriche palustris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilaxapologist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:02 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) jmarcinik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmarcinik
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garycote

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 03:28 ΜΜ EDT
Eurybia spectabilis - Photo (c) Jason S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Eurybia spectabilis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca496

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:16 ΜΜ EST
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:29 ΜΜ CST
Ludwigia palustris - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη bournetolandscape: Ludwigia palustris, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 751