Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 11:31 ΠΜ CEST
Malacosoma neustria - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Malacosoma neustria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 12:35 ΜΜ CEST
Anorthoa munda - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Anorthoa munda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 12:36 ΜΜ CEST
Erannis defoliaria - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Erannis defoliaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:30 ΜΜ CET
Pelodytes punctatus - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Pelodytes punctatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

marioncolasse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:10 ΜΜ CET
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2015 01:53 ΜΜ CEST
Melanargia galathea - Photo (c) Jon Mortin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Mortin
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Melanargia galathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 02:16 ΜΜ CEST
Cerapteryx graminis - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Cerapteryx graminis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 04:47 ΜΜ CEST
Aglaope infausta - Photo (c) cpv1968, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Aglaope infausta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

olivierbenoist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:47 ΜΜ CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:47 ΜΜ CET
Orthosia cerasi - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Orthosia cerasi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:46 ΜΜ CET
Xylocampa areola - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Xylocampa areola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:41 ΠΜ CET
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) In Memoriam: Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:05 ΠΜ CET

Περιγραφή

Avec les huitriers pies

Μαυροκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:04 ΠΜ CET
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) In Memoriam: Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:57 ΠΜ CET
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:05 ΠΜ CET
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:51 ΠΜ CET
Βραχοσκαλίδρα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:47 ΠΜ CET
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:42 ΠΜ CET
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:12 ΠΜ CET
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:57 ΜΜ CET
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:53 ΜΜ CET
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:51 ΜΜ CET
Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:09 ΠΜ CET
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρετανική Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba ssp. yarrellii)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:51 ΠΜ CET
Βρετανική Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Βρετανική Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba ssp. yarrellii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:11 ΜΜ CET
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:12 ΜΜ CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaut-vr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 03:24 ΜΜ CET
Asplenium scolopendrium - Photo (c) cricri62, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Asplenium scolopendrium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:38 ΜΜ CET
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

illerendril

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:11 ΜΜ CET
Χειμωνογλάρονο - Photo (c) Steve Raduns, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Raduns
Η ταυτότητα του χρήστη bottin: Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 48171