Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Lupinus albifrons - Photo (c) Barbara Banfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barbara Banfield
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Lupinus albifrons, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:00 ΠΜ PDT
Salvia brandegeei - Photo (c) Richard Olin Wasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Olin Wasson
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Salvia brandegeei, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:01 ΠΜ PDT
Castilleja affinis - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Castilleja affinis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:05 ΜΜ PDT
Leptosyne gigantea - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Leptosyne gigantea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:03 ΜΜ PDT
Isocoma menziesii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:11 ΜΜ PDT
Calystegia macrostegia - Photo (c) aarenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aarenas
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Calystegia macrostegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:23 ΠΜ PDT
Castilleja affinis - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Castilleja affinis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:23 ΠΜ PDT
Artemisia californica - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Artemisia californica, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:13 ΠΜ PDT
Calystegia macrostegia - Photo (c) aarenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aarenas
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Calystegia macrostegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:43 ΠΜ PDT
Castilleja exserta - Photo (c) Steve Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Castilleja exserta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:49 ΠΜ PDT
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:48 ΠΜ PDT
Silene laciniata - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Silene laciniata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 10:45 ΠΜ PDT
Cirsium occidentale - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rick Wachs
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Cirsium occidentale, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:57 ΠΜ PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:23 ΠΜ PDT
Castilleja affinis - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Castilleja affinis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:33 ΜΜ PDT
Calystegia macrostegia - Photo (c) aarenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aarenas
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Calystegia macrostegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:33 ΜΜ PDT
Lupinus albifrons - Photo (c) Barbara Banfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barbara Banfield
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Lupinus albifrons, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joergmlpts

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:20 ΜΜ PDT
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwright67

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Castilleja mollis - Photo (c) Matt Guilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Guilliams
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Castilleja mollis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heso23

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:22 ΜΜ PDT
Erigeron glaucus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Erigeron glaucus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heso23

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 05:07 ΜΜ PDT
Solidago elongata - Photo (c) 2009 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Solidago elongata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skeletonreader

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:00 ΠΜ PDT
Plantago maritima - Photo (c) Megan Timmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Megan Timmons
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Plantago maritima, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerpenney

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Auberry, CA, US (Google, OSM)
Triteleia ixioides - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Triteleia ixioides, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikaenomoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 06:49 ΠΜ PDT
Leptosiphon montanus - Photo (c) its Gem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Leptosiphon montanus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poet_and_the_snails

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:40 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poet_and_the_snails

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:54 ΠΜ PDT
Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crusty

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 11:32 ΠΜ MDT
Rhus trilobata - Photo (c) privera5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Rhus trilobata, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurskizi

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 04:49 ΜΜ MDT
Aquilegia coerulea - Photo (c) Jennifer Ackerfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Ackerfield
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Aquilegia coerulea, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkucera

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 07:06 ΜΜ CDT
Sphaeralcea ambigua - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη botanydude80: Sphaeralcea ambigua, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 48