Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 12:04 PM SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)
Xylopia longipetala - Photo (c) Tinus Oberholzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tinus Oberholzer
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Xylopia longipetala, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 09:34 AM SAST

Περιγραφή

Vernal pools over clay.

Pauridia alba - Photo (c) Hayley-May Wittridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hayley-May Wittridge
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Pauridia alba, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dippidydot

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:42 AM SAST
Hymenolepis crithmifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Hymenolepis crithmifolia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:08 PM SAST

Ετικέτες

Leucadendron album - Photo (c) Robert Blackhall-Miles and Ben Ram, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Blackhall-Miles and Ben Ram
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Leucadendron album, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 10:19 AM SAST
Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 11:02 AM SAST
Diosma ramosissima - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma ramosissima, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 02:18 PM SAST

Περιγραφή

Along stream

Coleonema juniperinum - Photo (c) carinalochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carinalochner
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Coleonema juniperinum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

blombos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:27 AM SAST
Pharnaceum - Photo (c) James Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Γένος Pharnaceum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 12:24 PM SAST
Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 01:08 PM SAST
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:56 PM SAST
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 04:17 PM CET

Ετικέτες

Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:52 PM PDT
Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:48 PM PDT
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:12 AM PDT
Diosma meyeriana - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma meyeriana, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhardmalan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:36 PM SAST
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles_stirton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2015 06:24 AM GMT
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnellec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Coleonema juniperinum - Photo (c) carinalochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carinalochner
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Coleonema juniperinum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 10:43 AM SAST
Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 11:41 AM SAST
Euchaetis ericoides - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Euchaetis ericoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:32 PM SAST
Euchaetis ericoides - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Euchaetis ericoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:28 PM SAST
Euchaetis ericoides - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Euchaetis ericoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:28 PM SAST
Euchaetis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Γένος Euchaetis, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

seels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 07:31 AM SAST
Muraltia - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Γένος Muraltia, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:28 PM SAST

Ετικέτες

Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles_stirton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2012 11:42 AM BST

Ετικέτες

Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:14 PM SAST

Ετικέτες

Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:52 AM PDT
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 08:44 AM SAST
Agathosma spinescens - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Agathosma spinescens, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1678

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 07:56 AM SAST

Περιγραφή

smart

Diosma acmaeophylla - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη botaneek: Diosma acmaeophylla, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 36638