Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boobook99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:28 ΠΜ AWST
Thysanotus pseudojunceus - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Thysanotus pseudojunceus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:42 ΠΜ AEDT
Melaleuca paludicola - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Melaleuca paludicola, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:37 ΠΜ AEDT
Dodonaea viscosa - Photo (c) María Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by María Eugenia Mendiola González
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:34 ΜΜ AEDT
Calystegia marginata - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Calystegia marginata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 01:49 ΜΜ AEDT
Chiloglottis jeanesii - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Chiloglottis jeanesii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Caleana minor - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Caleana minor, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 08:49 ΠΜ AEDT
Dipodium pardalinum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Dipodium pardalinum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 12:10 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

6578

Microcybe pauciflora pauciflora - Photo (c) Victoria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victoria
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Microcybe pauciflora ssp. pauciflora, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 11:31 ΠΜ AEDT
Podocarpus lawrencii - Photo (c) Tindo2 - Tim Rudman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Podocarpus lawrencii, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2001 10:04 ΠΜ AEST
Acacia pentadenia - Photo (c) pimelea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pimelea
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Acacia pentadenia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Is this just Viola hederacea? That species is extremely common here, at the moment there'd be 1000's of them flowering. But this one caught my eye due to its diminutive size, the whole flower being around 5mm across. It was also growing alone from forest litter, whereas Viola hederacea will typically form quite large colonies.

Viola hederacea - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Viola hederacea, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 01:53 ΜΜ AEDT
Caladenia - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Γένος Caladenia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Numerous C. carnea were in the immediate area but this one stood out. Very pink (the rest were pale pink to white) and the sepals appeared different, as did the way the flower 'sat' on the stem. It was also smaller than those around it. Someone has suggested C. vulgaris?

Caladenia vulgaris - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Caladenia vulgaris, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franbee333

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:45 ΜΜ AEDT
Sarcochilus australis - Photo (c) Nick Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Sarcochilus australis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:36 ΜΜ AEDT
Pinus radiata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Pinus radiata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:55 ΜΜ AEST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 02:00 ΜΜ AEST
Acacia melanoxylon - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Acacia melanoxylon, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:53 ΜΜ AEST
Hakea ulicina - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Hakea ulicina, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Same individual as the sighting below. Found during routine track maintenance.

https://inaturalist.ala.org.au/observations/179640224

Anepischetosia maccoyi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Anepischetosia maccoyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:38 ΜΜ AEST
Acacia leprosa graveolens - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Acacia leprosa var. graveolens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:55 ΜΜ AEST
Favolaschia calocera - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Favolaschia calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:17 ΜΜ AEST
Acacia mucronata - Photo (c) Mononymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mononymous
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Acacia mucronata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 04:32 ΜΜ AEST

Περιγραφή

One of the most, if not the most, common trees on our property and I only just realised the other day that I had no record of it. This particular one grew by the driveway inside of a tree guard I had around another plant that we'd put there. The original plant died but the Acacia has flourished. The tree guard was removed a few years back.

Acacia leprosa graveolens - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Acacia leprosa var. graveolens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pterostylis chlorogramma - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Pterostylis chlorogramma, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie477

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Banksia menziesii - Photo (c) Toms Aussie Animals, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Toms Aussie Animals
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Banksia menziesii, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie477

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Eriochilus - Photo (c) Ron Greer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Greer
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Γένος Eriochilus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:56 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Fruit on an exceptioally tall Mountain Pepper (close to 8m). Shortly after, we found an even taller one of approximately 12 m in height.

Tasmannia lanceolata - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Tasmannia lanceolata, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhewish

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pterostylis ampliata - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Pterostylis ampliata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Barea meridarcha - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Barea meridarcha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 03:08 ΠΜ AEDT
Persectania ewingii - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bootown-beginners: Persectania ewingii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 493