Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:46 PM CDT

Τόπος

05910 CDMX, Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Lf S3

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:54 PM CDT

Περιγραφή

LG S1

Homophron - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Homophron, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:01 PM CDT

Περιγραφή

LG s3

Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:02 PM CDT

Περιγραφή

LG S 4

Contumyces - Photo (c) bryan_gronemeier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bryan_gronemeier
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Contumyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:04 PM CDT

Περιγραφή

LG S5

Leucopaxillus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Leucopaxillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:04 PM CDT

Περιγραφή

LG S6

Floccularia albolanaripes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Floccularia albolanaripes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:07 PM CDT

Περιγραφή

LG S7

Leucopaxillus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Leucopaxillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:07 PM CDT

Περιγραφή

LG S7

Russula foetens - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Russula foetens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:50 PM CDT

Περιγραφή

LG S8

Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:20 PM CDT
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:33 PM CDT
Phaeocollybia - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Phaeocollybia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:59 PM CDT
Amanita muscaria flavivolvata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Amanita muscaria ssp. flavivolvata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:21 PM CDT
Sarcodon - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Sarcodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake002

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 05:09 PM CDT
Amanita amerirubescens - Photo (c) paintloripaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge30

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:41 PM MST
Podaxis - Photo (c) Dan Gronseth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan Gronseth
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Podaxis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigocarral

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:40 AM CDT
Lepiota - Photo (c) Peter Bell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Bell
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigocarral

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 08:08 AM CDT
Leratiomyces ceres - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quesadillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:52 AM CDT
Parasola - Photo (c) Kay Spurlock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kay Spurlock
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Τμήμα Parasola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimeneza

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:24 AM UTC
Amanita aureofloccosa - Photo (c) lizziepop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Amanita aureofloccosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzopelic

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:37 PM CDT
Clitocybe - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Clitocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzopelic

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:44 PM CDT
Austroboletus - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Austroboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellegbu

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:09 PM CDT
Amanita muscaria flavivolvata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Amanita muscaria ssp. flavivolvata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης (Γένος Boletus)

Παρατηρητής

fvaldesp_tutor

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 06:34 PM CDT
Βωλίτης - Photo (c) mountainamoeba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fvaldesp_tutor

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 06:30 PM CDT
Amanita muscaria flavivolvata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Amanita muscaria ssp. flavivolvata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzopelic

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:52 PM CDT
Helvella acetabulum - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Helvella acetabulum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodelvalle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 04:26 PM CDT

Περιγραφή

Hongo simbionte

Sebacina sparassoidea - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Sebacina sparassoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaire1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 05:34 PM UTC
Stereum lobatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Stereum lobatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodedisle

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:19 PM EDT

Τόπος

Sawyer, MI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On ground. Yellow stipe. White gills. Orange sticky cap. Cap bell shaped. Ring on stipe inside cap bell. Fiberous solid stipe.white spores.

Amanita flavoconia inquinata - Photo (c) Paulo Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paulo Acevedo
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Amanita flavoconia var. inquinata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigocarral

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:03 AM CDT

Περιγραφή

Favolaschia o algo así?

Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigocarral

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:57 PM CDT

Τόπος

Jilotepec, VER, MX (Google, OSM)
Helvella macropus - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη boletusreticulatus: Helvella macropus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 54730