Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_alvarado

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:56 ΜΜ CST
Valeriana - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Valeriana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego099

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:04 ΜΜ CST
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viviana00

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:16 ΜΜ CST
Tithonia tubaeformis - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Tithonia tubaeformis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelgr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 02:38 ΜΜ CST
Stevia - Photo (c) Arnulfo Moreno-Valdez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arnulfo Moreno-Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Stevia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridavila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:15 ΜΜ CST
Tithonia tubaeformis - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Tithonia tubaeformis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edduardo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:55 ΠΜ -05
Gentianella - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Gentianella, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aakashbisht9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:37 ΠΜ IST
Χήνα - Photo (c) Edith St-Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edith St-Martin
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Χήνα (Γένος Anser)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrapalomino

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:16 ΠΜ CST
Arctostaphylos pungens - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Arctostaphylos pungens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrapalomino

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:44 ΠΜ CST
Pleopeltis - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Pleopeltis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

de_rerum_natura

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:45 ΜΜ CST
Συλβιλαγός - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

de_rerum_natura

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 10:19 ΠΜ CST
Draba nivicola - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Draba nivicola, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

de_rerum_natura

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:28 ΠΜ CST
Senecio mairetianus - Photo (c) Javier Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Smith
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Senecio mairetianus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyblanqut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:36 ΠΜ CST
Amanita muscaria flavivolvata - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Amanita muscaria ssp. flavivolvata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azariel4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:47 ΠΜ CST

Περιγραφή

Hay 3 ejemplares en un radio de 5 m

Stevia - Photo (c) Arnulfo Moreno-Valdez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arnulfo Moreno-Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Stevia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azariel4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:18 ΜΜ CST
Stevia - Photo (c) Arnulfo Moreno-Valdez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arnulfo Moreno-Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Stevia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:41 ΠΜ CST
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:07 ΜΜ CST
Senecio mairetianus - Photo (c) Javier Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Smith
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Senecio mairetianus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veganbiologists

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 11:40 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Site37

Baccharis salicifolia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 03:49 ΜΜ UTC
Zaluzania augusta - Photo (c) Opuntia Cadereytensis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Opuntia Cadereytensis
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Zaluzania augusta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 08:31 ΠΜ CST
Castilleja cryptandra - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Castilleja cryptandra, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

kefjimenez

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:24 ΜΜ -05

Τόπος

Oxapampa, Perú (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

josselyn74110

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizjg0000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 05:49 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Se encontraba en el cerro del gigante

Agave schidigera - Photo (c) María Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by María Eugenia Mendiola González
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Agave schidigera, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:36 ΜΜ CST
Adenophyllum cancellatum - Photo (c) dgrimmphd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dgrimmphd
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Adenophyllum cancellatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

santiagouar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:05 ΠΜ CST
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

edjoy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:09 ΜΜ CST
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

andyvazquez21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 05:00 ΜΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

andyvazquez21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 05:01 ΜΜ CST
Δρυς - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αροειδή (Οικογένεια Araceae)

Παρατηρητής

diaz_carrasco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:46 ΜΜ CST

Τόπος

San Gonzalo 2 (Google, OSM)
Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandra568

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 83635