Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

gerardomiguelalonso-gmam04

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 06:29 ΜΜ CST
Setophaga coronata auduboni - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Setophaga coronata ssp. auduboni, Ένα μέλος του Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tripz

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:55 ΠΜ CST
Chlosyne janais janais - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Chlosyne janais ssp. janais, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anayeli-ge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:35 ΠΜ CST
Senecio cinerarioides - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Senecio cinerarioides, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanjose3

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018
Stillingia sanguinolenta - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia sanguinolenta, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocarlosas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:11 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiara76

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:33 ΠΜ CDT
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiara76

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:13 ΠΜ CDT
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawalrus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 ΠΜ CDT
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rey70

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:02 ΠΜ CDT
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rey70

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:37 ΠΜ CDT
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricruz_torralba

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:27 ΠΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricruz_torralba

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:27 ΠΜ CST
Stillingia - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Stillingia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acristobal2

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:19 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acristobal2

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:45 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teiko

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:09 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieflomz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:21 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:16 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:17 ΜΜ CST
Stillingia zelayensis - Photo (c) kevomc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevomc
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Stillingia zelayensis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_enriquezejidosanjuan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 11:11 ΠΜ CST

Περιγραφή

Planta de Endolu algún tipo de lirio

Commelina elliptica - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Commelina elliptica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

santiago_castillo2

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:20 ΜΜ CST
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

majomonteverdesuarez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 04:34 ΜΜ CST

Τόπος

Nopalucan, PUE, MX (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

majomonteverdesuarez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 04:07 ΜΜ CST

Τόπος

Nopalucan, PUE, MX (Google, OSM)
Symphoricarpos microphyllus - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Symphoricarpos microphyllus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

majomonteverdesuarez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 03:44 ΜΜ CST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_sunbathing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017 08:31 ΠΜ AWST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romansanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:54 ΜΜ CST
Cirsium ehrenbergii - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Cirsium ehrenbergii, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romansanchez

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 08:20 ΠΜ CST
Ribes ciliatum - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Ribes ciliatum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cexil

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:18 ΠΜ CST
Heterotheca inuloides - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Heterotheca inuloides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

sandrapalomino

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:15 ΠΜ CST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

santirddzz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:47 ΜΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)

Παρατηρητής

cristianmesta

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:45 ΜΜ CST
Hylocereeae - Photo (c) Nancy Izquierdo Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Izquierdo Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη bodofzt: Φυλή Hylocereeae, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 92601