Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottshanks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:06 ΜΜ GMT
Philoscia muscorum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Philoscia muscorum, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:19 ΜΜ GMT
Cylindroiulus caeruleocinctus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Cylindroiulus caeruleocinctus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snuggley_snerd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:25 ΠΜ GMT
Glomeris marginata - Photo (c) Raphaël Grellety, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphaël Grellety
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snuggley_snerd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:30 ΠΜ GMT
Cylindroiulus caeruleocinctus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Cylindroiulus caeruleocinctus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiejanerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:41 ΠΜ GMT
Geophilomorpha - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiejanerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:41 ΠΜ GMT
Geophilus - Photo (c) christine123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by christine123
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Γένος Geophilus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriaanthony

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:46 ΠΜ GMT
Julidae - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 02:12 ΜΜ GMT
Schendyla nemorensis - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Schendyla nemorensis, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 01:43 ΜΜ GMT
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Dühr
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:32 ΠΜ GMT
Glomeris marginata - Photo (c) Raphaël Grellety, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphaël Grellety
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:31 ΠΜ GMT
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Dühr
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:31 ΠΜ GMT
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Dühr
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

jackson-bird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:35 ΜΜ GMT
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:11 ΜΜ GMT
Philoscia muscorum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Philoscia muscorum, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:19 ΜΜ GMT
Porcellio scaber - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Porcellio scaber, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 01:22 ΜΜ GMT
Porcellio scaber - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Porcellio scaber, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

jac08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:38 ΠΜ GMT
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurearly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 12:21 ΜΜ GMT
Talitridae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Οικογένεια Talitridae, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mullan15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 01:38 ΜΜ GMT

Τόπος

Plymouth, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

under a rock? no water nearby

Arcitalitrus dorrieni - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Arcitalitrus dorrieni, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophyeet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 02:11 ΜΜ GMT
Julidae - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attercopus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:11 ΜΜ GMT
Julidae - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenao1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 02:11 ΜΜ GMT
Julidae - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson-bird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:46 ΜΜ GMT
Lithobius calcaratus - Photo (c) Jakub Bienias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakub Bienias
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Lithobius calcaratus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

hafren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024

Τόπος

Worcestershire, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Underneath the spreading (horse) chestnut tree (Aesculus hippocastanum). Sheltering underneath the remains of a conker capsule.

Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

scottshanks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:04 ΜΜ GMT
Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpegorino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:24 ΜΜ GMT

Τόπος

Midlothian, UK (Google, OSM)
Philoscia muscorum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Philoscia muscorum, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attercopus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:11 ΜΜ GMT
Platyarthrus hoffmannseggii - Photo (c) Andy Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Platyarthrus hoffmannseggii, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenao1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:42 ΜΜ GMT

Τόπος

Broad Lane Court (Google, OSM)
Porcellio scaber - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Porcellio scaber, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebirdsinthegarden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:22 ΠΜ GMT
Philoscia muscorum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Philoscia muscorum, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:01 ΜΜ GMT
Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmig_steve: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23960