Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwhitenack

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 10:10 ΠΜ PDT
Pachygastrinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Υποοικογένεια Pachygastrinae, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 09:45 ΠΜ +11
Thrypticomyia - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Thrypticomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024
Neoempheria - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Neoempheria, Ένα μέλος του Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:21 ΠΜ MST
Therevidae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Therevidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:43 ΠΜ MST
Therevidae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Therevidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiforager

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 06:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Burlington, CT, US (Google, OSM)
Calophya nigripennis - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John and Kendra Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Calophya nigripennis, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inccc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:22 ΜΜ CST
Erioptera - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Erioptera, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inccc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:17 ΜΜ CST
Rhipidia - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Rhipidia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inccc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:08 ΜΜ CST
Dicranomyia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Υπογένος Dicranomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amiza2112

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 07:41 ΠΜ +08
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhuvanrajk

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 12:27 ΜΜ IST
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiaws

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:12 ΜΜ +03
Tephritis - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Tephritis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:33 ΜΜ EAT

Τόπος

Nairobi, Kenya (Google, OSM)
Mastigolina rufocomata - Photo (c) Subramanian Sevgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subramanian Sevgan
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Mastigolina rufocomata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

project_dusk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 11:42 ΜΜ CST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:56 ΜΜ EDT
Rhagoletis cingulata - Photo (c) tybird99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tybird99
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Rhagoletis cingulata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:07 ΠΜ +07
Valonia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Valonia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xespok

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 01:47 ΠΜ +07
Noonamyia - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Noonamyia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashswetzel

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 02:40 ΜΜ CDT
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:35 ΜΜ EDT
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 08:30 ΜΜ AST
Grallipeza - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Grallipeza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:55 ΜΜ CEST
Ibaliidae - Photo (c) Emma Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Ibaliidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domingozungri

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

ID suggested by iNat image recognition software. Can this be narrowed down any further?

Aulacidae - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Aulacidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

pushkin_ivan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:50 ΜΜ MSK
Helconinae - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Υποοικογένεια Helconinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kati-romblon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)
Rhagionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Οικογένεια Rhagionidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rofmsyb

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:51 ΠΜ CST
Diastata - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Diastata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle_fish

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:56 ΜΜ CST
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 08:31 ΠΜ IST
Anomoia - Photo (c) saguzi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Anomoia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panda91246

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Thrypticomyia - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Thrypticomyia, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin-816

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Wilton, NY, USA (Google, OSM)
Homoneura - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Homoneura, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bu_pinto

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 07:59 ΠΜ -03
Tetreuaresta - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damien Brouste
Η ταυτότητα του χρήστη black67: Γένος Tetreuaresta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10599