Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdean

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:25 AM EDT
Saururus cernuus - Photo (c) Angela Fentress, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Angela Fentress
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Saururus cernuus, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhiebert

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 06:48 AM EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

jhiebert

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 06:44 AM EDT
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:24 AM EDT
Δασική Πεύκη - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robtonus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:34 AM EDT

Περιγραφή

Found at the Rock Lake campground. Opposite site #98

Leaves reach to about 4 feet off the ground. Flower stalks are over 6 feet high.

EDIT - Close-ups of flower stalk and leaves to assist with identification.

Heracleum maximum - Photo (c) Shelby Prevost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shelby Prevost
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlamond

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:18 AM EDT
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

miroslawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:06 PM EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrymcb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:25 PM EDT

Περιγραφή

The second picture shows just how hard they are to see.

Parkesia noveboracensis - Photo (c) Kyle Blaney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Parkesia noveboracensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelasabrina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:33 PM EDT
Rubus dalibarda - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Rubus dalibarda, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:11 PM EDT
Calyptra canadensis - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Calyptra canadensis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:18 AM EDT
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miroslawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:50 PM EDT
Myrica gale - Photo (c) DoomBeya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DoomBeya
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Myrica gale, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miroslawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:42 PM EDT
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhorn33

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:29 AM EDT
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:41 PM EDT
Oclemena nemoralis - Photo Fungus Guy, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Oclemena nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beritmaddison

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:30 AM EDT
Satyrium liparops - Photo (c) Matt Flower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Flower
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Satyrium liparops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 05:37 AM EDT
Callopistria mollissima - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Callopistria mollissima, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:27 PM EDT
Hybomitra zonalis - Photo (c) David Turgeon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Turgeon
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Hybomitra zonalis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:03 PM EDT

Τόπος

WRS, Algonquin PP (Google, OSM)
Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Chrysoteuchia topiarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:15 AM EDT

Τόπος

WRS, Algonquin PP (Google, OSM)
Scoliopteryx libatrix - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Scoliopteryx libatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:29 PM EDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Dromogomphus spinosus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:07 PM EDT
Dorocordulia libera - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Dorocordulia libera, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 02:26 PM EDT
Parapoynx maculalis - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike V.A. Burrell
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Parapoynx maculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 11:51 AM EDT
Ranunculus reptans - Photo (c) Nadezhda Shimalina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadezhda Shimalina
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Ranunculus reptans, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:40 PM EDT
Epitheca princeps - Photo (c) Dan Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Epitheca princeps, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:42 PM EDT
Epitheca princeps - Photo (c) Dan Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Epitheca princeps, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 02:02 PM EDT
Climaciella brunnea - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Climaciella brunnea, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 02:44 PM EDT
Somatochlora walshii - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Somatochlora walshii, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

genevieveleroux

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:46 PM EDT
Βάλσαμο - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieveleroux

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:59 PM EDT
Juncus tenuis - Photo (c) Briantspuddle Wildlife & History, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη birds_bugs_botany: Juncus tenuis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 82275