Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

jensweibel

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:01 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monster-photoart

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 11:20 ΠΜ SAST
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zemolo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 10:02 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2004

Τόπος

Dunbar, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanvincent

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 03:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Louth, IE (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniopupo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

samuel167

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 07:36 ΠΜ HST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Sylviidae - Photo (c) José Manuel Armengod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Οικογένεια Sylviidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morton1905

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 06:51 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Sylvia cantillans, Eastern subalpine warbler, Subspecies albistriata, Bjelobrka grmuša, AD 7116 Fa Merag 4.V.2019. 20190504

Curruca cantillans albistriata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Curruca cantillans ssp. albistriata, Ένα μέλος του Ανατολικός Κοκκινοτσιροβάκος (Curruca cantillans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morton1905

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 07:09 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Sylvia cantillans, Eastern subalpine warbler, Subspecies albistriata, Bjelobrka grmuša, 7116 Fa Merag 4.V.2019. 20190504

Curruca cantillans albistriata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Curruca cantillans ssp. albistriata, Ένα μέλος του Ανατολικός Κοκκινοτσιροβάκος (Curruca cantillans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 01:03 ΜΜ MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:50 ΠΜ CET
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) zametnya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:41 ΠΜ CET
Σπίνος - Photo (c) Jonny Andrews, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonny Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:15 ΠΜ CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

simon_e

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:30 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) falcons4life, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

cherusker

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 09:48 ΠΜ CEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

cherusker

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 09:50 ΠΜ CEST
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

cherusker

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 09:48 ΠΜ CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

ostoer

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 11:59 ΠΜ UTC
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

atur

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020
Κότσυφας - Photo (c) Luiz Lapa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

atur

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020
Κότσυφας - Photo (c) Luiz Lapa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

cherusker

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 12:31 ΜΜ CEST
Σπίνος - Photo (c) Jonny Andrews, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonny Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

hannes_oehm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 12:43 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Παρατηρητής

stenz

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 07:41 ΠΜ SAST

Τόπος

Gießen, DE-HE, DE (Google, OSM)
Στραβολαίμης - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Στραβολαίμης (Jynx torquilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

ceffx

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 08:07 ΜΜ SAST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) falcons4life, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

patrickwilken

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 12:30 ΜΜ SAST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

ivonnekellner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:02 ΜΜ SAST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bianca_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 01:53 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

karolinepetersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

karolinepetersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 08:31 ΠΜ SAST
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Павел, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Павел
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digra987

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 07:13 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Weibchen

Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη birdpics: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 361