Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

jannekonttila

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:32 AM UTC

Τόπος

Parainen (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dipterajere

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:09 PM EEST

Τόπος

Helsinki, Finland (Google, OSM)
Lactarius torminosus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Lactarius torminosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:32 PM +03
Psyllobora vigintiduopunctata - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Psyllobora vigintiduopunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

hannaiii

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:17 PM +03
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmi16

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Lactarius torminosus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Lactarius torminosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eveliina_mirjamii

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 06:01 PM EEST
Abraxas sylvata - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Abraxas sylvata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:54 AM WIB
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Maianthemum bifolium, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuumailevi

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:20 PM +03
Diachrysia stenochrysis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Diachrysia stenochrysis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karitelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 12:40 PM UTC

Τόπος

Helsinki, Finland (Google, OSM)

Περιγραφή

6685:3385

Ετικέτες

Hylocomiadelphus triquetrus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Hylocomiadelphus triquetrus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teho82

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020

Τόπος

Kuninkaankylä (Google, OSM)
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Vaccinium uliginosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inkeri1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:36 AM +03
Typha latifolia - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Typha latifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliusm

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 11:43 PM +03
Limax cinereoniger - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Limax cinereoniger, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makrisve

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:20 AM +03
Typha latifolia - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Typha latifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liisajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:37 AM +03
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020
Argentina anserina - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikerota

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:13 PM +03
Campanula rapunculoides - Photo (c) Kristin Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Campanula rapunculoides, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

oili10

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:04 AM +03
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Tony Atkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

oili10

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:24 AM +03
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Tony Atkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

essiaro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:33 AM +03
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάστικτη Λυσιμαχία (Lysimachia punctata)

Παρατηρητής

leamikkola

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:34 AM +03
Διάστικτη Λυσιμαχία - Photo (c) Per Ola Wiberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Διάστικτη Λυσιμαχία (Lysimachia punctata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jari58

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:22 AM +03
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

inkeri1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:38 AM +03
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) birderbb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annvirkk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:39 AM +03
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanlof

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:29 AM +03
Deilephila elpenor - Photo (c) Andy Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Deilephila elpenor, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Παρατηρητής

tatu85

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:40 AM +03
Ασπρομάγουλη Χήνα - Photo (c) Volker Heinrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onsku_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:44 AM +03
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henri_jtp

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:44 PM +03
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Vaccinium uliginosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leif_sch

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:47 PM +03

Τόπος

02760 Espoo, Suomi (Google, OSM)

Περιγραφή

Toukka pihakiveyksellä.

Smerinthus ocellata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Smerinthus ocellata, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanna160

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:38 PM +03
Lysimachia vulgaris - Photo (c) fabelfroh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη biogeo: Lysimachia vulgaris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1065