Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgshaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:41 PM EDT
Trillium grandiflorum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Trillium grandiflorum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:34 AM HST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelton_ah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akitanaka

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:53 AM EDT
Symplocarpus - Photo (c) James Ellison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Γένος Symplocarpus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelton_ah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:44 AM HST
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:15 AM HST
Caulophyllum giganteum - Photo (c) Chris Fastie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Caulophyllum giganteum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:38 AM HST
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennish

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:20 PM EDT

Τόπος

Binbrook, ON, CA (Google, OSM)
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:25 PM HST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bioexplorer1: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10