Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoe_chinn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 07:59 ΜΜ -05
Tibellus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Tibellus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salmabee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:34 ΜΜ PDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 04:35 ΜΜ PST

Περιγραφή

female with eggsac, under large granite overhang

Hypochilus petrunkevitchi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Hypochilus petrunkevitchi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 04:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

under large granite overhang, near stream

Hypochilus petrunkevitchi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Hypochilus petrunkevitchi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemmamontgomery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:50 ΜΜ PDT
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

among ground litter

Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemosspdx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 05:04 ΜΜ PDT
Callobius - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Callobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemosspdx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 04:09 ΜΜ PDT
Araneus trifolium - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Araneus trifolium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemosspdx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:35 ΜΜ PDT
Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemosspdx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 03:49 ΜΜ PDT
Charina bottae - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Charina bottae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemosspdx

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 08:57 ΠΜ PDT
Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 05:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

N-facing shaded oak woodland, under stones

Hubbardia belkini - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Hubbardia belkini, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbird1286

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 01:58 ΜΜ MDT
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbird1286

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 01:58 ΜΜ MDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

under granite, desert wash at night

Orthonops - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Orthonops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

under granite, desert wash at night

Oonopidae - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Οικογένεια Oonopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

decomposed granite wash at night, in rodent burrow

Homalonychus theologus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Homalonychus theologus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:40 ΜΜ PST

Περιγραφή

cribellate silk burrow, decomposed granite wash at night

Kukulcania - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Kukulcania, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxguttatusfanxx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Couldn't quite tell if it was casting, but a long strand of web seemed to be coming from around the jumping spider

Ετικέτες

Phanias - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Phanias, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miahernandez1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 04:42 ΜΜ PDT
Scotophaeus blackwalli - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Scotophaeus blackwalli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgarner1327

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:54 ΜΜ PDT
Theridiidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgarner1327

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:54 ΜΜ PDT
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Woolcarderbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woolcarderbee
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgarner1327

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:54 ΜΜ PDT
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Woolcarderbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woolcarderbee
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgarner1327

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:54 ΜΜ PDT
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Woolcarderbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woolcarderbee
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abreinin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:16 ΜΜ PDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jclark5000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Originally found on my yard debris bin, on its own web?

Rhomphaea - Photo (c) Daniel Roueche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Rhomphaea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrinetu45

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 06:19 ΜΜ PDT
Misumena - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Misumena, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theantlion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:52 ΠΜ PDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crimsonrammbler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:32 ΠΜ PDT
Cheiracanthium - Photo (c) kjastver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Γένος Cheiracanthium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

speleochig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:53 ΜΜ PDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη binford: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47