Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:09 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:44 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Gymnocarpium dryopteris - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Gymnocarpium dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:23 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Gentiana platypetala - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Gentiana platypetala, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:52 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Heuchera glabra - Photo (c) Scott O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Heuchera glabra, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:06 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Heuchera glabra - Photo (c) Scott O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Heuchera glabra, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:36 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Gentiana platypetala - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Gentiana platypetala, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:47 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Leptarrhena pyrolifolia - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Leptarrhena pyrolifolia, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:46 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Luetkea pectinata - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:00 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Luetkea pectinata - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:25 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Nabalus alatus - Photo (c) citizen1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by citizen1
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Nabalus alatus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:30 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

2 yellowish spots on the petals

Micranthes lyallii - Photo (c) dave birney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Micranthes lyallii, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:14 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Rubus spectabilis - Photo (c) Harry Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Hill
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Rubus spectabilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:44 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Sanguisorba stipulata - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Sanguisorba stipulata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:50 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Sanguisorba stipulata - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Sanguisorba stipulata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:12 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Senecio triangularis - Photo (c) Evan Lipton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evan Lipton
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Senecio triangularis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:38 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Senecio triangularis - Photo (c) Evan Lipton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evan Lipton
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Senecio triangularis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:35 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Color squares are 1 cm

Solidago multiradiata - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Solidago multiradiata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:39 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:00 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Vaccinium uliginosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:30 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 06:34 ΜΜ UTC

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Diseased

Rhododendron groenlandicum - Photo (c) CatherineK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by CatherineK
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Rhododendron groenlandicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:10 ΜΜ AKDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:46 ΜΜ AKDT
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:14 ΜΜ UTC

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Oplopanax horridus - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη billsherwonit: Oplopanax horridus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24