Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luyanda2

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 02:43 ΜΜ SAST
Acacia longifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Acacia longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babalwa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:20 ΠΜ SAST
Carpobrotus edulis edulis - Photo (c) boneu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by boneu
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Carpobrotus edulis ssp. edulis, Ένα μέλος του Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babalwa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:30 ΠΜ SAST
Osteospermum moniliferum - Photo (c) Matthew Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Baker
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Osteospermum moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babalwa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 03:18 ΜΜ SAST
Pelargonium capitatum - Photo (c) photogenie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by photogenie
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Pelargonium capitatum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babalwa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 03:30 ΜΜ SAST
Verbena bonariensis - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babalwa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 03:58 ΜΜ SAST
Grevillea banksii - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Grevillea banksii, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlaminiperfect

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:23 ΜΜ SAST
Φανεροπτερίνες - Photo (c) Janson Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janson Jones
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlaminiperfect

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:23 ΜΜ SAST
Φανεροπτερίνες - Photo (c) Janson Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janson Jones
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

luyanda2

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 09:01 ΠΜ SAST
Σαύρες - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:04 ΠΜ SAST
Leucadendron xanthoconus - Photo (c) Rio Button, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rio Button
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Leucadendron xanthoconus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:07 ΜΜ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Sclerophrys pantherina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:23 ΜΜ SAST
Bradypodion - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Γένος Bradypodion, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 01:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Two sides of same individaul

Bradypodion pumilum - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:54 ΠΜ SAST

Περιγραφή

lots of recruitment in the more recently burnt area, above the path

Mimetes argenteus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Mimetes argenteus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 12:17 ΜΜ SAST
Bitis arietans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Bitis arietans, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Fire escapee

Homopus areolatus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Homopus areolatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:47 ΜΜ SAST
Duberria lutrix - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Duberria lutrix, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:48 ΜΜ SAST

Περιγραφή

2nd individual

Duberria lutrix - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Duberria lutrix, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:35 ΠΜ SAST
Senecio burchellii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Senecio burchellii, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelisa_gaca

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 10:34 ΠΜ EEST
Lycodonomorphus inornatus - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Lycodonomorphus inornatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelisa_gaca

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 10:21 ΠΜ EEST
Argiope australis - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Argiope australis, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelisa_gaca

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 10:08 ΠΜ EEST
Seriphium plumosum - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Seriphium plumosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelisa_gaca

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 01:17 ΜΜ EEST
Bitis arietans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Bitis arietans, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelisa_gaca

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:27 ΠΜ SAST
Aristea - Photo (c) Joshua Weiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Weiss
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Γένος Aristea, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:35 ΜΜ SAST
Erica corifolia - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Erica corifolia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Herpetologists at work: listening for Moss Frogs to go and catch.

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:21 ΜΜ SAST
Cunonia capensis - Photo Abu Shawka, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Cunonia capensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:32 ΜΜ SAST
Erica fascicularis fascicularis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Erica fascicularis var. fascicularis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:34 ΜΜ SAST
Berzelia albiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Berzelia albiflora, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:37 ΜΜ SAST
Berzelia albiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη bhekathina: Berzelia albiflora, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 204