Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

benoitrenaud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:32 AM EDT
Ροδοφύκη - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydia102

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:06 PM ADT
Ροδοφύκη - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:40 PM EDT

Περιγραφή

Occasionnel dans les chaluts à crevettes à 250 mètres de profondeur.

Clupea harengus - Photo (c) Jean-François Rousseau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-François Rousseau
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Clupea harengus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 05:34 PM NDT
Alaria esculenta - Photo (c) libby_orcutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by libby_orcutt
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Alaria esculenta, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

livandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:39 PM ADT

Τόπος

Cap-Pelé, NB, CA (Google, OSM)
Ροδοφύκη - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:45 PM ADT

Περιγραφή

Une abondance des algues qui était observée lors d'un relevé de pétoncle par MPO-Québec / An abundance of algae observed during a DFO-Quebec scallop survey. Profondeur/depth: 30 m.

Agarum clathratum - Photo (c) akinisbet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Agarum clathratum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjeverica

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 03:00 PM ADT
Zostera marina - Photo (c) tdwyer00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Zostera marina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:40 PM EDT

Περιγραφή

Grass trying to spread across laterally in a vacant lot.

Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:47 PM EDT
Corallinophycidae - Photo (c) Javier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Javier
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Υφομοταξία Corallinophycidae, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clo88

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:41 AM EDT
Ascophyllum nodosum - Photo (c) Elise Nyborg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elise Nyborg
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ascophyllum nodosum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:51 PM EDT

Περιγραφή

Some sort of algae, but don't know what kind

Ptiloteae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Φυλή Ptiloteae, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ayatana_biophilium

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 05:12 PM EDT
Fucus - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Γένος Fucus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:37 AM EDT
Chondrus crispus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Chondrus crispus, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

ahebert

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:21 AM ADT

Τόπος

Tracadie, NB, CA (Google, OSM)
Ροδοφύκη - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:53 AM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Bryozoaire érigé observé lors d'un relevé de pétoncle du MPO-Québec / Erect bryozoan observed on a DFO-Quebec scallop survey.

Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:05 PM EDT

Περιγραφή

Poisson vu lors d'un relevé de pétoncle du MPO-Québec / Fish seen during a DFO scallop survey.

Zoarces americanus - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Zoarces americanus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:09 AM EDT
Gersemia rubiformis - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Gersemia rubiformis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:45 AM ADT
Furcellaria lumbricalis - Photo (c) scaup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Furcellaria lumbricalis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ensis leei

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:21 PM EDT

Περιγραφή

dead valves

Ensis leei - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ensis leei, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:23 PM EDT

Περιγραφή

Valves with algae

Zirfaea crispata - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Zirfaea crispata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 02:41 PM EDT
Ascophyllum nodosum - Photo (c) Elise Nyborg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elise Nyborg
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ascophyllum nodosum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:43 PM EDT
Laminariales - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Τάξη Laminariales, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:41 PM EDT
Alaria esculenta - Photo (c) libby_orcutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by libby_orcutt
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Alaria esculenta, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynebdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:36 PM EDT
Ascophyllum nodosum - Photo (c) Elise Nyborg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elise Nyborg
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ascophyllum nodosum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynebdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:28 PM EDT
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:43 PM EDT
Alaria esculenta - Photo (c) libby_orcutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by libby_orcutt
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Alaria esculenta, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:43 PM EDT
Alaria esculenta - Photo (c) libby_orcutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by libby_orcutt
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Alaria esculenta, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:05 PM EDT
Scytosiphon - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Γένος Scytosiphon, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:02 PM ADT
Ροδοφύκη - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam0174

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:43 PM ADT
Phyllophoraceae - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bgregoire: Οικογένεια Phyllophoraceae, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2043