Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldorood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica82281

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Lancaster, TX, USA (Google, OSM)
Bradybaena similaris - Photo (c) Rita Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rita Wright
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldorood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaygo96

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:03 ΜΜ EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureman98

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 02:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Baraboo, WI, USA (Google, OSM)
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomen_novum

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 10:20 ΠΜ CEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_melescanu

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 10:43 ΠΜ EEST
Fruticicola fruticum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Fruticicola fruticum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viorelarghius

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 09:58 ΠΜ EEST
Faustina faustina - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Faustina faustina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:57 ΠΜ EEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandra-bondar

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 10:54 ΜΜ +04
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annne29

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 09:11 ΠΜ CEST
Monacha cartusiana - Photo (c) Nataël Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nataël Adam
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Monacha cartusiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skilju

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:23 ΜΜ EEST

Περιγραφή

~0,5 cm

Arianta arbustorum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Arianta arbustorum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoria

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ukraine (Google, OSM)
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathijs_zonneveld

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 10:02 ΜΜ CEST
Euomphalia strigella ruscinica - Photo (c) mathijs_zonneveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella ssp. ruscinica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relew

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 07:48 ΠΜ MSK
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:11 ΜΜ EEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 06:11 ΜΜ MSK
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoca

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 06:41 ΜΜ CEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishteva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015 08:39 ΠΜ EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sowjaka

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 11:22 ΠΜ +05
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya120

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 07:46 ΠΜ +05
Fruticicola fruticum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Fruticicola fruticum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odgaard369

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 10:21 ΠΜ CEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnagurova

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 05:17 ΜΜ +05
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relew

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 04:32 ΜΜ MSK
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38992635

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 05:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Kalkgruben (Google, OSM)
Hygromiidae - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Westerduijn
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Hygromiidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnysnail

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 01:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Vrdnik, Serbia (Google, OSM)
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relew

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 10:39 ΠΜ MSK
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anssi_laitinen

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 02:22 ΜΜ EEST
Fruticicola fruticum - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Fruticicola fruticum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_zamoroka

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 10:21 ΠΜ EEST
Euomphalia strigella - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Euomphalia strigella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

jorgecastellanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:20 ΜΜ CST
Helicinidae - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhardhausdorf: Οικογένεια Helicinidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 85653