Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yogeshgirdhar

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:38 AM UTC

Περιγραφή

Spider with orange dot marks, found swimming in kiddie pool.

Latrodectus variolus - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Latrodectus variolus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschumm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 10:15 AM EDT

Περιγραφή

Found sifting in mud

Ophioderma brevispina - Photo (c) Emmanuel Rodríguez Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Ophioderma brevispina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dremsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 04:02 PM EDT

Περιγραφή

An unusual specimen with 6 arms. Collected by dredge aboard Gemma.

Ophioderma brevispina - Photo (c) Emmanuel Rodríguez Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Ophioderma brevispina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdebenham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 09:12 AM EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2011 07:32 PM EDT
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmaddi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)
Charadrius melodus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Charadrius melodus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycorn82

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)
Malacosoma americana - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Malacosoma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 09:19 AM EDT

Τόπος

Falmouth, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

continuing. locationi is a guess as the sat photos are very out of date

Lanius borealis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Lanius borealis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatroosterfarm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)
Charadrius melodus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Charadrius melodus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι Pipilo erythrophthalmus

Παρατηρητής

dremsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015

Τόπος

Woods Hole MA (Google, OSM)
Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι - Photo (c) Steve Guttman NYC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 05:22 PM WIB

Ετικέτες

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Roger Debenham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 05:37 PM WIB
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Gary Ashley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 05:38 PM WIB
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 07:55 AM WIB
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού Vulpes vulpes

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 08:29 AM WIB
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 08:40 AM WIB
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 08:49 AM WIB
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Gary Ashley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 08:51 AM WIB
Artemisia stelleriana - Photo (c) Sam Fraser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Artemisia stelleriana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος Cardinalis cardinalis

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 09:46 AM WIB
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015
Cypripedium acaule - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2015

Τόπος

race point beach (Google, OSM)
Rynchops niger - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Rynchops niger, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015

Τόπος

chatham MA (Google, OSM)
Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) Ajay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015

Τόπος

race point beach (Google, OSM)
Sternula antillarum - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Sternula antillarum, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Charadrius melodus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Charadrius melodus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού Vulpes vulpes

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015

Τόπος

race point beach (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reynoldsj13

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2015 11:26 AM EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014 05:17 PM EDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Hypena baltimoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewbooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2012 03:35 AM PDT

Περιγραφή

Rosa carolina (I think)

Seen on an early morning walk
Nauset Heights Road, Orleans, Massachusetts, USA

12q3 409

Rosa rugosa - Photo (c) mthester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimus

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2009 02:42 PM EDT
Sialia sialis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdebenham

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 08:34 AM EDT
Melospiza georgiana - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bennet: Melospiza georgiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3147