Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 03:21 ΜΜ ADT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Καναδική Μαρμότα - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:29 ΜΜ EDT
Matricaria discoidea - Photo (c) Sebastian J. Dunkl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian J. Dunkl
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Matricaria discoidea, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:18 ΜΜ EDT
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:39 ΜΜ EDT
Staphylea trifolia - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Staphylea trifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:05 ΜΜ EDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:20 ΜΜ EDT
Celastrina neglecta - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Celastrina neglecta, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:07 ΜΜ EDT
Eutrochium - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γένος Eutrochium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:52 ΜΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:51 ΜΜ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:57 ΠΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:43 ΠΜ EDT
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:30 ΠΜ EDT
Nuphar advena - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Nuphar advena, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchaya

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:26 ΠΜ EDT
Lysimachia quadrifolia - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Lysimachia quadrifolia, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:42 ΜΜ EDT
Silene latifolia - Photo (c) quandary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronxwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 02:21 ΜΜ EDT
Cornus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γένος Cornus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian_young

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 08:25 ΜΜ EDT
Anthrenus - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadja Baumgartner
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γένος Anthrenus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian_young

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 12:11 ΜΜ EDT
Medicago lupulina - Photo (c) Sophia K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sophia K
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian_young

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 09:59 ΠΜ EDT
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian_young

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 09:49 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian_young

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:26 ΠΜ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stewart Blackwell
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:10 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-24

Ετικέτες

Dysdera crocata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Dysdera crocata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-18

Ετικέτες

Dysdera crocata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Dysdera crocata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-20

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-22

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-20

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-30

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-28

Ετικέτες

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubesh

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

VC-B-27

Ετικέτες

Myrmecophilus pergandei - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Myrmecophilus pergandei, Ένα μέλος του Μυρμηγκοφιλίδες (Οικογένεια Myrmecophilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnewyork

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 03:29 ΜΜ EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnewyork

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:23 ΜΜ EDT
Staphylea - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη beniiiii: Γένος Staphylea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7611