Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

alexander1331

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:24 ΜΜ ADT
Coleocentrus - Photo (c) Anne SORBES, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Γένος Coleocentrus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

alexander1331

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:24 ΜΜ ADT
Coleocentrus pettiti - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Coleocentrus pettiti, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus [inactive])

Παρατηρητής

tn456760

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 03:18 ΜΜ ADT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_b_wilson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 11:19 ΠΜ ADT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nurulazmina

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:06 ΜΜ +08
Mutillidae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Οικογένεια Mutillidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_wall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 08:29 ΠΜ AST
Taeniopteryx - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Γένος Taeniopteryx, Ένα μέλος του Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_wall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 08:29 ΠΜ AST
Πλεκόπτερα - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterefs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 05:44 ΜΜ AST

Περιγραφή

Observed several individuals walking around on the snow very slowly. We have had a very warm January with almost no snow and wonder if these were caught off guard? Saw other spiders too.

Tetragnatha viridis - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Tetragnatha viridis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

oiledolives

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Captive and cultivated

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okteivia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:44 ΠΜ ADT
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natethokle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:50 ΠΜ ADT

Τόπος

Halifax (Google, OSM)
Eustala anastera - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Eustala anastera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:37 ΜΜ AST
Dibaeis baeomyces - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Dibaeis baeomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 01:48 ΜΜ AST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 01:11 ΜΜ AST
Dryopteris intermedia - Photo (c) Claire w, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claire w
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Dryopteris intermedia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 03:32 ΜΜ AST
Gaultheria hispidula - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Gaultheria hispidula, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 12:42 ΜΜ AST
Μοσχοποντικός - Photo (c) Paul Jacyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Jacyk
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 04:14 ΜΜ AST
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skwak

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:24 ΜΜ PDT
Syritta pipiens - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Syritta pipiens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

skwak

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:42 ΜΜ PDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

skwak

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 07:57 ΠΜ PDT
Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2011 02:22 ΜΜ ADT
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2011 02:22 ΜΜ ADT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgrandis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 01:10 ΜΜ ADT
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgrandis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 01:10 ΜΜ ADT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcfarrell91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 03:06 ΜΜ AST

Τόπος

The Boar's Back (Google, OSM)
Epigaea repens - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Epigaea repens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellaguinaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:06 ΜΜ AST
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:06 ΜΜ AEST
Cyclosa - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Sepsidae - Photo (c) aero bird, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by aero bird
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Οικογένεια Sepsidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:35 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Pompilidae - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eridan Xharahi
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Οικογένεια Pompilidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:12 ΠΜ ADT
Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη benarmstrong: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2737