Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlincha

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 03:08 ΜΜ AEST
Lunella undulata - Photo (c) Rod Lowther, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rod Lowther
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Lunella undulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlincha

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 03:08 ΜΜ AEST
Haliotis rubra - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acanthaster
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Haliotis rubra, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrica38

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 02:30 ΜΜ AWST
Cantareus apertus - Photo (c) rjadams55, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rjadams55
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Cantareus apertus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainonionhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 02:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Urchin must have been freshly eaten - underside of shell, mouth and all innards were missing. Bizarrely, the spines were still gently waving around.

Heliocidaris erythrogramma - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Heliocidaris erythrogramma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaluis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Muscat, OM (Google, OSM)
Vermetidae - Photo (c) Wesley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wesley
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Οικογένεια Vermetidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 08:23 ΠΜ PDT
Vermetidae - Photo (c) Wesley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wesley
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Οικογένεια Vermetidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maren_ks

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 06:49 ΜΜ HST
Vermetidae - Photo (c) Wesley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wesley
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Οικογένεια Vermetidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doonadoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:15 ΜΜ AEST
Conus anemone - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Conus anemone, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubynats

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:53 ΜΜ ACST
Tenagodus - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Γένος Tenagodus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbarber

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:19 ΠΜ AWST
Katelysia scalarina - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Katelysia scalarina, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:27 ΠΜ ACST
Heliocidaris erythrogramma - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Heliocidaris erythrogramma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlincha

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:00 ΜΜ AEST
Australaria australasia - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Australaria australasia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Prothalotia lehmanni - Photo (c) Matt Tank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tank
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Prothalotia lehmanni, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Amalda lineata - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Amalda lineata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Lunella torquata - Photo (c) Mitch Van Dyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mitch Van Dyke
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Lunella torquata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:30 ΠΜ ACST
Cassis fimbriata - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Cassis fimbriata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:37 ΠΜ AWST

Περιγραφή

32mm

Veneroidea - Photo (c) Raewyn Adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raewyn Adams
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Υπεροικογένεια Veneroidea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:36 ΠΜ AEST
Latona deltoides - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Latona deltoides, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:36 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Very few shells intact on this beach

Charonia lampas - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Charonia lampas, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:42 ΠΜ AEST
Trichomya hirsuta - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Trichomya hirsuta, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:42 ΠΜ AWST

Περιγραφή

45mm

Tudivasum inerme - Photo (c) katewolny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Tudivasum inerme, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:42 ΠΜ AEST
Anadara trapezia - Photo (c) lynsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Anadara trapezia, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:54 ΜΜ AEST

Περιγραφή

?

Montfortula rugosa - Photo (c) drmattnimbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by drmattnimbs
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Montfortula rugosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:54 ΜΜ AEST
Anadara trapezia - Photo (c) lynsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Anadara trapezia, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:54 ΜΜ AEST
Scutellastra peronii - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Scutellastra peronii, Ένα μέλος του Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

??? Just in case this os odentifiable

Cabestana spengleri - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Cabestana spengleri, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:56 ΜΜ AEST
Cabestana spengleri - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Cabestana spengleri, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:57 ΜΜ AEST
Trichomya hirsuta - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Trichomya hirsuta, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:59 ΜΜ AEST
Dicathais orbita - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Dicathais orbita, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 02:07 ΜΜ AEST

Περιγραφή

??

Dicathais orbita - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Dicathais orbita, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 121566