Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:47 ΠΜ AEDT
Austrocochlea porcata - Photo (c) Louise Woo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Louise Woo
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Austrocochlea porcata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:14 ΠΜ AEDT
Batillaria australis - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Batillaria australis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:28 ΠΜ AEDT
Bembicium auratum - Photo (c) Yoel Jeremy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yoel Jeremy
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Bembicium auratum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:11 ΜΜ AEDT
Austrolittorina unifasciata - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Austrolittorina unifasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seathemes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 11:58 ΠΜ AEDT
Desis kenyonae - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Desis kenyonae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:46 ΠΜ AEDT
Austrocochlea porcata - Photo (c) Louise Woo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Louise Woo
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Austrocochlea porcata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:29 ΜΜ AEDT
Astralium tentoriiforme - Photo (c) Samantha Boesen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samantha Boesen
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Astralium tentoriiforme, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:22 ΜΜ AEDT
Tugali parmophoidea - Photo (c) Nathanael Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathanael Green
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Tugali parmophoidea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imerinet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:40 ΠΜ AEDT
Austrocochlea porcata - Photo (c) Louise Woo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Louise Woo
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Austrocochlea porcata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imerinet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:41 ΠΜ AEDT
Nerita melanotragus - Photo (c) Simon Nicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Nicholas
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Nerita melanotragus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:34 ΜΜ AEDT
Scutus antipodes - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Scutus antipodes, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:30 ΜΜ AEDT
Eurytrochus strangei - Photo (c) Steve Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Steve Smith
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Eurytrochus strangei, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drkellyannemasterman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 08:19 ΠΜ AEDT
Bullina lineata - Photo (c) Felix Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Harper
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Bullina lineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:35 ΜΜ AEDT
Scutus antipodes - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Scutus antipodes, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:13 ΜΜ AEDT
Lymnaeoidea - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Υπεροικογένεια Lymnaeoidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_5468

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:43 ΠΜ AEST
Austrocochlea porcata - Photo (c) Louise Woo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Louise Woo
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Austrocochlea porcata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imerinet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:21 ΠΜ AEDT
Απλυσίιδα - Photo (c) Craig Hoover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Hoover
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Απλυσίιδα (Τάξη Aplysiida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:18 ΜΜ AEDT
Siphonaria denticulata - Photo (c) Harry Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Siphonaria denticulata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:22 ΜΜ AEDT
Bedeva paivae - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Bedeva paivae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:08 ΠΜ MSK
Trochoidea - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Υπεροικογένεια Trochoidea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennwill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 07:53 ΜΜ AWST
Lunella torquata - Photo (c) Mitch Van Dyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mitch Van Dyke
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Lunella torquata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:34 ΠΜ AEST
Thylacodes sipho - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Thylacodes sipho, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_5468

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:54 ΠΜ AEST
Dicathais orbita - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Dicathais orbita, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbolas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 06:32 ΜΜ AEDT
Cystophora - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Γένος Cystophora, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbyhepburn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Poor visibility, lumpy swell

Centrostephanus rodgersii - Photo (c) Albeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Albeer
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Centrostephanus rodgersii, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbyhepburn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:11 ΠΜ AEDT
Heliocidaris erythrogramma - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Heliocidaris erythrogramma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbyhepburn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:21 ΠΜ AEDT
Phyllacanthus parvispinus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Phyllacanthus parvispinus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiazo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Heliocidaris erythrogramma - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Heliocidaris erythrogramma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiazo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Heliocidaris erythrogramma - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Heliocidaris erythrogramma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:33 ΜΜ AEDT
Cleidothaerus albidus - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Mesaglio
Η ταυτότητα του χρήστη ben_travaglini: Cleidothaerus albidus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 105091