Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:10 ΜΜ PDT
Halictus tripartitus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Halictus tripartitus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drueck

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:08 ΜΜ MDT
Halictus confusus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Halictus confusus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neogeek83

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Bombus caliginosus - Photo (c) Kevin Schafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kevin Schafer
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus caliginosus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 04:46 ΜΜ MDT

Περιγραφή

@neylon @zportman This one is a little more ambiguous, but ashtoni was so regular here, it's likely just another. Second and fourth photos show some pale hairs on T2.

Bombus ashtoni - Photo (c) Daniel P.-L., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel P.-L.
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ashtoni, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordgadsden

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Was picking bits of resin off the log and putting it in the nest hole

Megachile pugnata - Photo (c) karalyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Megachile pugnata, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim22lawrence

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:13 ΠΜ PDT
Bombus appositus - Photo (c) JerryFriedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus appositus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_putnam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:18 ΠΜ PDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:21 ΜΜ PDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizosborn

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 11:48 ΠΜ PDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyn27

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:54 ΜΜ PDT
Bombus huntii - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus huntii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodiforster

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 06:08 ΠΜ PDT
Bombus huntii - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus huntii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creature_librarian

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:38 ΠΜ PDT
Bombus huntii - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus huntii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra1739

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Bombus fervidus - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Σύνθετο Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:19 ΜΜ PDT
Pyrobombus - Photo (c) Kayla Echols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kayla Echols
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Pyrobombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

katb1

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 12:41 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slrtweedale

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 01:59 ΜΜ MST

Περιγραφή

Lots of angles on this one, so hope that helps with the ID

Bombus sitkensis - Photo (c) Nancy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus sitkensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_l

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 02:59 ΜΜ MST

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

distinctly paler tail than thorax

Bombus ashtoni - Photo (c) Daniel P.-L., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel P.-L.
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ashtoni, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

katb1

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:55 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:04 ΜΜ MDT
Bombus ashtoni - Photo (c) Daniel P.-L., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel P.-L.
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus ashtoni, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Philanthus - Photo (c) cordycept, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Philanthus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevintoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Triepeolus - Photo (c) laurenjansensimpson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurenjansensimpson
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Triepeolus, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:26 ΜΜ PDT
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:22 ΜΜ PDT
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:28 ΜΜ PDT
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 04:45 ΜΜ MDT
Bombus insularis - Photo (c) Liz Osborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liz Osborn
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus insularis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:04 ΜΜ MDT
Bombus bohemicus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus bohemicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growingtogether

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Alfalfa male?

Hoplitis albifrons - Photo (c) Cody Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cody Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Hoplitis albifrons, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarperotto

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:05 ΜΜ PDT
Diadasia australis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Σύνθετο Diadasia australis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

leannestacy

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Οσμία - Photo (c) Rusty Burlew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rusty Burlew
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

fivenames

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 11:04 ΠΜ PDT
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 645