Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 11:30 AM PDT

Τόπος

Beacon Food Forest (Google, OSM)
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 08:43 PM PDT

Ετικέτες

Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:15 AM PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)
Melissodes agilis - Photo (c) Amy Schnebelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Amy Schnebelin
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Melissodes agilis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

kinaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 12:59 PM PDT
Bombus fervidus - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Σύνθετο Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclebarry

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:22 PM PDT
Bombus fervidus - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Σύνθετο Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδια (Γένος Anthidium)

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 10:21 AM PDT

Περιγραφή

Anthidium?

Ανθήδια - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Ανθήδια (Γένος Anthidium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:11 PM PDT

Περιγραφή

(If I'm right with this id ...) I see that @dave328 has an observation from Gambier Island, which is part way up Howe Sound. I don't know whether anyone has observed one further inland.

Bombus vancouverensis vancouverensis - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus vancouverensis ssp. vancouverensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slrowe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:51 PM MST
Bombus borealis - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:16 AM PDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:30 PM PDT
Bombus fervidus - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Σύνθετο Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)

Παρατηρητής

leelarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:56 PM PDT

Περιγραφή

Feeding on Erigeron speciosus

Μεγαχειλίνες - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diane714

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:37 PM PDT

Περιγραφή

Bees making tunnels in the ground south side of house.

Anthophora bomboides - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Anthophora bomboides, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:11 AM PDT

Περιγραφή

iNat is no help here at all.

Stelis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Stelis, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:02 PM PDT
Diadasia australis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Diadasia australis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandamorganton

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 09:05 AM MDT
Calochortus apiculatus - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Calochortus apiculatus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:08 PM PDT
Calochortus apiculatus - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Calochortus apiculatus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Calochortus apiculatus - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Calochortus apiculatus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_demerchant

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:11 AM PDT
Bombus sitkensis - Photo (c) Nancy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus sitkensis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 11:52 AM PDT

Περιγραφή

Not at all confident about this identification

Μαλαχοειδή - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:02 PM PDT
Bombus appositus - Photo (c) JerryFriedman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Bombus appositus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:29 PM PDT
Synhalonia - Photo (c) Lena Zentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zentall
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Synhalonia, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bikuta

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:48 AM MDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernest Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrybates

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:32 AM MDT
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

kathjohnson

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:58 PM MDT
Οσμία - Photo (c) Rusty Burlew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rusty Burlew
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherine_christianson

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:21 PM UTC
Agapostemon virescens - Photo (c) Arne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arne
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Agapostemon virescens, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

growingtogether

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:54 PM PDT

Περιγραφή

or mason?

Οσμία - Photo (c) Rusty Burlew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rusty Burlew
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirstenlee208

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 05:47 PM MDT

Τόπος

Boise, ID, USA (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karmstrong10

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:14 AM PDT
Halictinae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Υποοικογένεια Halictinae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seeingclearly777

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:08 PM PDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dblanco

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:20 AM PDT

Τόπος

Fort Jones, CA, US (Google, OSM)
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernest Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη beesofcanada: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 519