Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosramirobecerracarlos

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 09:03 AM UTC
Pepsis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beavisnail: Γένος Pepsis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fideloko69

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 11:18 AM CDT
Pepsis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beavisnail: Γένος Pepsis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 09:00 AM PST

Τόπος

Astoria Waterfront (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη beavisnail: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταυροκαρχαρίας (Carcharhinus leucas)

Παρατηρητής

aristidetakoukam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Littoral, CM (Google, OSM)
Carcharhinus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beavisnail: Γένος Carcharhinus, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4