Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asanoth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 07:17 ΜΜ CST
Megaphobema mesomelas - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Megaphobema mesomelas, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardomiguelalonso-gmam04

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 10:56 ΠΜ CST
Euagrus mexicanus - Photo (c) M. Domínguez-Laso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by M. Domínguez-Laso
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Euagrus mexicanus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_kopp_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 05:50 ΜΜ -03
Grammostola pulchra - Photo (c) Leandro Malta Borges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leandro Malta Borges
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Grammostola pulchra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torikent

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 06:01 ΜΜ MST
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ombeline_sculfort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:45 ΜΜ -03
Cyriocosmus - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Cyriocosmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ombeline_sculfort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:25 ΜΜ -03
Cyriocosmus - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Cyriocosmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chevraille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Myrmekiaphila - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Myrmekiaphila, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mufudzicjunior

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 09:12 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Help me finding out what is this?

Harpactirinae - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Υποοικογένεια Harpactirinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanne-kasimir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:50 ΜΜ CET
Nemesiidae - Photo (c) Sven Spidaman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sven Spidaman
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Οικογένεια Nemesiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

practamuin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:50 ΜΜ CST
Eucteniza - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Eucteniza, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

with_alligators

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 01:42 ΜΜ -03
Grammostola rosea - Photo (c) Gabriela Cartes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriela Cartes
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Grammostola rosea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasowa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 09:21 ΠΜ PST

Περιγραφή

Released back outside via cup

Calisoga - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Calisoga, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyllus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:43 ΠΜ PST
Antrodiaetus pacificus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Antrodiaetus pacificus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 07:23 ΜΜ CST
Eucteniza - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Eucteniza, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:28 ΜΜ CST
Eucteniza - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Eucteniza, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachnologus

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019

Περιγραφή

Freshly preserved specimen photographed through microscope. Found under rock.

Microhexura idahoana - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Microhexura idahoana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hillwithaview

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:20 ΠΜ AEDT

Τόπος

Bundanoon, NSW, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Thought male Funnel Web?
Drowned in shower!!!

Idiopidae - Photo (c) Ethan Yeoman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ethan Yeoman
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Οικογένεια Idiopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:25 ΜΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Moving along on the dirt road fairly quickly. It saw me or my headlamp and came to a halt.It pulled its legs inward when I made a sudden movement after taking a series of photos. This was a large spider.

Calisoga - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Calisoga, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kicior97

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 02:38 ΜΜ +07

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Theraphosidae - Photo (c) andriusp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andriusp
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Οικογένεια Theraphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farukmhetar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:13 ΜΜ IST
Chilobrachys fimbriatus - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yuwaraj Gurjar
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Chilobrachys fimbriatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wehdile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 07:49 ΜΜ AST
Cyrtopholis portoricae - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Cyrtopholis portoricae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_duryea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 05:11 ΜΜ PDT
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massiverameux

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:15 ΜΜ CEST
Atypus affinis - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Atypus affinis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafahersoa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:47 ΜΜ -03
Ischnothele annulata - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Ischnothele annulata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:13 ΠΜ CDT
Ummidia funerea - Photo (c) Seth Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Seth Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Ummidia funerea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 02:20 ΠΜ CDT
Eucteniza relata - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Eucteniza relata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheus_soares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Theraphosa blondi - Photo (c) Vincent Porcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent Porcher
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Theraphosa blondi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydia_hummer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:17 ΠΜ CST
Eucteniza relata - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Eucteniza relata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larix_joe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:11 ΠΜ MST
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bdrolshagen: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13844