Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:38 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Hyptiotes gertschi - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Hyptiotes gertschi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:54 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Castianeira longipalpus - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Castianeira longipalpus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:13 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Araneoidea - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by artanker
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 10:18 ΠΜ PDT
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 01:39 ΜΜ PDT
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 06:55 ΜΜ PDT
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 08:00 ΜΜ PDT
Thanatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Thanatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 10:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Patterned retina!

Habitat photos included

Habronattus jucundus - Photo (c) elvapaulson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elvapaulson
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Habronattus jucundus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

found on wire fence

Ετικέτες

Sassacus vitis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

found on wire fence

Ετικέτες

Sassacus vitis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 02:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beat from Douglas fir (I think?) branch about 1.8m high

Pelegrina flavipes - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Pelegrina flavipes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:45 ΠΜ PDT
Pelegrina aeneola - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Pelegrina aeneola, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on grassy dirt slope facing ocean. moving through grass

Habronattus hirsutus - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Habronattus hirsutus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 06:09 ΜΜ PST
Callobius pictus - Photo (c) Ian Cooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Callobius pictus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 04:06 ΜΜ PDT
Calymmaria nana - Photo (c) Laurel J. Ramseyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurel J. Ramseyer
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Calymmaria nana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 05:58 ΜΜ PDT
Castianeira longipalpus - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Castianeira longipalpus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 05:31 ΜΜ PDT
Cybaeus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Cybaeus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020
Araneus saevus - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Araneus saevus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Im guessing Metaphidippus manni since a male displayed to her. Found on oak branch

Metaphidippus manni - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Metaphidippus manni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 03:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

in oak tree

Metaphidippus manni - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Metaphidippus manni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:53 ΠΜ PDT
Habronattus sansoni - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Habronattus sansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 05:41 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Araneus - Photo (c) Jon Glittenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 04:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

beat from sagebrush

Ετικέτες

Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024

Περιγραφή

Collected in moss samples through berlese funnel. RBCM Voucher

Cybaeota nana - Photo (c) Darren and Claudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren and Claudia
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Cybaeota nana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 06:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found crawling up the bed sheets in my hotel room. Unfortunately I was in a hurry and botched the lighting on the palps, but I think there's enough to confirm Cheiracanthium mildei.

Cheiracanthium mildei - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Cheiracanthium mildei, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachnologus

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015

Περιγραφή

Teneral specimen, freshly preserved, photographed through microscope. Tapped from fallen Tsuga mertensiana cone. In Burke Museum collection.

Coreorgonal petulcus - Photo (c) BC Spider Diversity Team, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BC Spider Diversity Team
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Coreorgonal petulcus, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:28 ΜΜ PDT
Cybaeus signifer - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Cybaeus signifer, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyronb

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:24 ΜΜ PDT
Callobius pictus - Photo (c) Ian Cooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Callobius pictus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024

Περιγραφή

Collected in berlese from moss on rocks

Trogloneta paradoxa - Photo (c) Toby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Toby
Η ταυτότητα του χρήστη bcspiderteam: Trogloneta paradoxa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 150