Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

julia_garrido

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 03:32 ΜΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_garrido

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 10:01 ΠΜ PDT
Pugettia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Γένος Pugettia, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_garrido

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 10:12 ΠΜ PDT
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Steven Calcote, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Calcote
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Cryptochiton stelleri, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

khaya_jean

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 01:54 ΜΜ CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callumzooman

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 01:30 ΜΜ EST
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 06:33 ΜΜ EDT
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγόκεπφος (Uria lomvia)

Παρατηρητής

maineroads

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 11:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

Deceased on shoreline of Seawall causeway. First discovered by Jeff Sawyer. Bird was not banded

Παγόκεπφος - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Παγόκεπφος (Uria lomvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

mainebirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 06:58 ΠΜ EDT
Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Pétur Gauti Valgeirsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobrien207

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

mainebirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nest

Κοινή Πάρουλα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimolson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:21 ΜΜ EDT
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

mainebirder

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:32 ΠΜ EDT
Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο - Photo (c) Dean Hester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dean Hester
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

glenn_hodgkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024

Περιγραφή

Three Type 2 Ponderosa Pine Red Crossbills feeding on Eastern White Pine seeds. See ebird list for more details: https://ebird.org/checklist/S161892192

Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:25 ΜΜ EST
Troglodytes hiemalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andy Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Troglodytes hiemalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallundbaek_h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found at ocean bay.

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallundbaek_h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:15 ΜΜ EST

Περιγραφή

Wild winter berry on a coast.

Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaya_jean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:49 ΜΜ EST
Fomitopsis mounceae - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Fomitopsis mounceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaya_jean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:51 ΜΜ EST
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace_13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 02:03 ΜΜ PST
Strelitzia reginae - Photo (c) Croc O'Dyle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Croc O'Dyle
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Strelitzia reginae, Ένα μέλος του Στρελίτζια (Γένος Strelitzia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaya_jean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

found on a driveway, on pavement

Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I don't know my squirts!

Ciona intestinalis - Photo (c) Kevin C. K. Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin C. K. Ma
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Ciona intestinalis, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaya_jean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:51 ΜΜ EST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mack_mycologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:42 ΠΜ EST
Ginkgo biloba - Photo (c) michelleleung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Ginkgo biloba, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silas66189

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:58 ΠΜ EST
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taraocean

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 07:59 ΠΜ EDT
Syngnathus fuscus - Photo (c) Eric Heupel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Syngnathus fuscus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:26 ΜΜ EDT
Οδοντόγναθα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyandlily

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Anguilla rostrata - Photo (c) EricksonSmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Anguilla rostrata, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_podolsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:21 ΜΜ EDT
Necrophila americana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Necrophila americana, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliocm

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Newry, ME, US (Google, OSM)
Argynnis atlantis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Argynnis atlantis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janemmia

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:55 ΠΜ EDT
Argynnis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη bay_nadeau: Γένος Argynnis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 460