Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

tmills

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 04:32 ΜΜ PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm hoping my friend Susan will help with this ID!

Κίσσα - Photo (c) anka_w_chaszczach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anka_w_chaszczach
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlesporeofthewoods

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 06:39 ΜΜ PST

Τόπος

Monrovia, CA, USA (Google, OSM)
Lactarius rufulus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Lactarius rufulus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biminy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 05:12 ΜΜ PST
Armillaria mellea - Photo (c) Mattia Menchetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mattia Menchetti
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Armillaria mellea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:38 ΠΜ PST
Lactarius alnicola - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Lactarius alnicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawburryn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:47 ΜΜ PST
Chlorophyllum brunneum - Photo (c) Noah Siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Chlorophyllum brunneum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:48 ΠΜ PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Armillaria mellea - Photo (c) Mattia Menchetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mattia Menchetti
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Armillaria mellea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:48 ΠΜ PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

already out of the ground

Lactarius alnicola - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Lactarius alnicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:48 ΠΜ PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:09 ΠΜ PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlyn_servin07

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

What type of mushroom is this?

Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlyn_servin07

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

What type of mushroom is this?

Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstja

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 03:56 ΜΜ PST
Chlorophyllum brunneum - Photo (c) Noah Siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Chlorophyllum brunneum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstja

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:56 ΜΜ PST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstja

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:58 ΜΜ PST
Xerocomellus dryophilus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Xerocomellus dryophilus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeelbyee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:11 ΜΜ PST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasamiashworth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:10 ΠΜ PST
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasamiashworth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:38 ΠΜ PST
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickeylong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

Forest floor in Coast Live Oak leaf litter.

Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 04:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under Quercus agrifolia. Odor mild and slightly clitocyboid.

Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:07 ΠΜ PST
Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicao17

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 05:56 ΜΜ PST
Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicawahl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:45 ΠΜ PST

Περιγραφή

Identification is just following iNaturalist suggestion. I have no idea what this is.

Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailblazr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:49 ΜΜ HST
Collybia brunneocephala - Photo (c) growbadlands, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by growbadlands
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Collybia brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhiannonkingston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:14 ΜΜ PST
Lactarius xanthogalactus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Lactarius xanthogalactus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rhus ovata

Παρατηρητής

catullus

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Rhus ovata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Rhus ovata, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capitana_jordie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 10:55 ΠΜ PDT

Τόπος

Love Valley (Google, OSM)
Arcyria - Photo (c) Sarah Lloyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Arcyria, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_pereira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 01:30 ΜΜ +04
Agaricus deserticola - Photo (c) MushroomObserverUser|1=160|2=Phalluscybe (phonehenge), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Agaricus deserticola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingmaphotos

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:29 ΠΜ +04

Περιγραφή

A lone black mushroom grows in the hot arid sand in the United Arab Emirates (UAE).

Montagnea arenaria - Photo (c) Melissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Montagnea arenaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine_tringali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 04:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Unknown mushroom

Cerioporus squamosus - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasamiashworth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:31 ΠΜ PST

Τόπος

Lagunitas, CA, US (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη batvardeh: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 157