Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeria582

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:21 ΜΜ UTC

Τόπος

San Luis de la Paz (Google, OSM)
Tridax coronopifolia - Photo (c) Oscar Israel Rodríguez Ortiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Israel Rodríguez Ortiz
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Tridax coronopifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1242

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:11 ΜΜ CST
Distimake palmeri - Photo (c) J. Fernando Pío León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Fernando Pío León
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Distimake palmeri, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunamorey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:56 ΜΜ CST

Τόπος

Hidalgo, MX-NL, MX (Google, OSM)
Helietta parvifolia - Photo (c) Luis Fernando Uranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Fernando Uranga
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Helietta parvifolia, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissajakeline

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:09 ΠΜ CST
Eupatorieae - Photo (c) Jacob Dittel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dittel
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Φυλή Eupatorieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλουμπάγκο (Γένος Plumbago)

Παρατηρητής

melissajakeline

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:01 ΠΜ CST

Τόπος

Apodaca, MX-NL, MX (Google, OSM)
Πλουμπάγκο - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Πλουμπάγκο (Γένος Plumbago)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_pa_bravo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:41 ΜΜ CST
Bouvardia ternifolia - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Bouvardia ternifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_pa_bravo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:42 ΜΜ CST
Chrysactinia mexicana - Photo (c) Arturo Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Chrysactinia mexicana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeria_ceciliag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:11 ΠΜ CST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

valeria_ceciliag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:13 ΠΜ CST
Cordyline fruticosa - Photo (c) 陳育賢, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 陳育賢
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Cordyline fruticosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)

Παρατηρητής

valeria_ceciliag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:14 ΠΜ CST
Celosia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Celosia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

luis_emilio3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:16 ΠΜ CST
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

patogoat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:20 ΠΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeca79903

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:46 ΠΜ CST
Celosia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Celosia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

oscar-2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:51 ΠΜ CST
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cyr DeShaun Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ximena12639

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:54 ΠΜ CST
Leucaena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Leucaena, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_juan_pablo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:55 ΠΜ CST

Τόπος

Bioparque Estrella (Google, OSM)
Koelreuteria - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Koelreuteria, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mariozavac_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:52 ΠΜ CST
Celosia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Celosia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeca79903

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:52 ΠΜ CST
Pepsinae - Photo (c) Beth Redmond-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Beth Redmond-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Υποοικογένεια Pepsinae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mariozavac_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:52 ΠΜ CST
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata56789

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:52 ΠΜ CST
Pepsinae - Photo (c) Beth Redmond-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Beth Redmond-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Υποοικογένεια Pepsinae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

rebeca79903

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:54 ΠΜ CST
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar-2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:55 ΠΜ CST
Leucaena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Leucaena, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariozavac_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:54 ΠΜ CST
Buxus - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Buxus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cesarrabago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:54 ΠΜ CST
Buxus - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Γένος Buxus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mateobustillos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:46 ΠΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

cesarrabago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:54 ΠΜ CST
Αρεκοειδή - Photo (c) Tiana Randriamboavonjy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiana Randriamboavonjy
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maykforest_28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:55 ΠΜ CST
Purshia plicata - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Purshia plicata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maykforest_28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:55 ΠΜ CST
Echinofossulocactus multicostatus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Echinofossulocactus multicostatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo4bv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 01:27 ΜΜ CST
Tradescantia zanonia - Photo (c) isra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by isra
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Tradescantia zanonia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlebear

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:31 ΠΜ CST

Τόπος

Hidalgo, N.L., MX (Google, OSM)
Begonia uniflora - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CARLOS VELAZCO
Η ταυτότητα του χρήστη aztekium: Begonia uniflora, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 184144