Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

lana_hang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:42 ΠΜ EST
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_214

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 03:08 ΜΜ EST
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renojones

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:03 ΠΜ EST
Cornus kousa - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Cornus kousa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasemathey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:41 ΜΜ EST
Salix nigra - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix nigra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 11:05 ΠΜ EST
Salix atrocinerea - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix atrocinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλνος (Γένος Alnus)

Παρατηρητής

skyev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:34 ΜΜ EST
Άλνος - Photo (c) kathy-115, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rdstevenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:39 ΜΜ EDT
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anachronist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 12:05 ΜΜ EST
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexidp6

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 01:43 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyoung765

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:17 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachpuritz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:10 ΠΜ EDT
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

jack34794

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:56 ΠΜ EST

Τόπος

Richmond, RI, USA (Google, OSM)
Κράταιγος - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bettighofer
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maygrz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:45 ΜΜ EST

Τόπος

Warwick, MA, US (Google, OSM)
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:15 ΜΜ EST
Salix × fragilis - Photo (c) Felipe Castilla Lattke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Castilla Lattke
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix × fragilis, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:13 ΠΜ EST

Τόπος

Richmond, RI, USA (Google, OSM)
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 08:49 ΠΜ EST
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:19 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:13 ΜΜ EST
Κλαίουσα Ιτιά - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Κλαίουσα Ιτιά (Salix × sepulcralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:26 ΜΜ EDT
Salix discolor - Photo (c) Andrew Minielly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Minielly
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix discolor, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Lyme, CT, USA (Google, OSM)
Monotropa hypopitys lanuginosa - Photo (c) FriedSonoma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by FriedSonoma
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Monotropa hypopitys ssp. lanuginosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Lyme, CT, USA (Google, OSM)
Monotropa hypopitys lanuginosa - Photo (c) FriedSonoma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by FriedSonoma
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Monotropa hypopitys ssp. lanuginosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Lyme, CT, USA (Google, OSM)
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Lyme, CT, USA (Google, OSM)
Galium circaezans - Photo (c) arghman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Galium circaezans, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbo225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Lyme, CT, USA (Google, OSM)
Antennaria plantaginifolia - Photo (c) Gage Sutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gage Sutton
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Antennaria plantaginifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

linda_r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:34 ΜΜ EST
Μαγνόλια - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:02 ΜΜ EST
Prunus avium - Photo (c) Ihor Olshanskyi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ihor Olshanskyi
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Prunus avium, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Salix amygdaloides - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Clarkin
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix amygdaloides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Salix amygdaloides - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Clarkin
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Salix amygdaloides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greatrumpuscat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 03:51 ΜΜ EDT
Celtis occidentalis - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smitam04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:38 ΜΜ EDT
Celtis occidentalis - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη azik: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16645