Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:55 ΜΜ CST
Pliocathaica buvignieri - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pliocathaica buvignieri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:59 ΜΜ CST
Metodontia yantaiensis - Photo (c) chistkarran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Metodontia yantaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 04:40 ΜΜ CST
Cathaica - Photo (c) huangmingpan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huangmingpan
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Γένος Cathaica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangbeiyumin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:27 ΜΜ CST

Τόπος

山亭区 (Google, OSM)
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) JORDINATURA_SHELLS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JORDINATURA_SHELLS
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:19 ΜΜ CST
Hyalessa maculaticollis - Photo (c) Kirill Kryukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirill Kryukov
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Hyalessa maculaticollis, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 12:14 ΜΜ CST
Euconulus - Photo (c) Aydin Örstan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Γένος Euconulus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:46 ΠΜ CST

Περιγραφή

Metodontia yantaiensis

Metodontia yantaiensis - Photo (c) chistkarran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Metodontia yantaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:50 ΜΜ CST
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) JORDINATURA_SHELLS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JORDINATURA_SHELLS
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 12:15 ΜΜ CST
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) JORDINATURA_SHELLS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JORDINATURA_SHELLS
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Pseudiberus anderssoni

Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) JORDINATURA_SHELLS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JORDINATURA_SHELLS
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 03:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

Pseudiberus tectumcinense

Pseudiberus tectumsinense tectumsinense - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. tectumsinense, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:43 ΜΜ CST
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) JORDINATURA_SHELLS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JORDINATURA_SHELLS
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shizhe

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:08 ΜΜ CST
Metodontia houaiensis - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Metodontia houaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muyaocraft

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:39 ΜΜ CST
Plectotropis brevibarbis - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Plectotropis brevibarbis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:01 ΜΜ CST
Plectotropis brevibarbis - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Plectotropis brevibarbis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouyifan

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:55 ΜΜ CST
Cathaica richthofeni - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Cathaica richthofeni [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana7mi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 04:45 ΜΜ CST
Metodontia yantaiensis - Photo (c) chistkarran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη avina1: Metodontia yantaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17