Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 10:51 ΠΜ EDT
Hypericaceae - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Οικογένεια Hypericaceae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:49 ΠΜ EDT
Eutrochium - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Γένος Eutrochium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:19 ΠΜ EDT
Corylus americana - Photo (c) peggyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peggyo
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Corylus americana, Ένα μέλος του Φουντουκιά (Γένος Corylus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:47 ΠΜ EDT
Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 09:46 ΠΜ EDT
Castanea pumila - Photo (c) clintcalhoun@bellsouth.net, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Castanea pumila, Ένα μέλος του Καστανιά (Γένος Castanea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:01 ΠΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:04 ΠΜ EDT
Aster - Photo (c) Harry Jans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Jans
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Γένος Aster, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:11 ΠΜ EDT
Fungiidae - Photo (c) Marlin Lee Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marlin Lee Ling
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Οικογένεια Fungiidae, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:17 ΠΜ EDT
Dioscorea - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Γένος Dioscorea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:38 ΠΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabaum01

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 09:24 ΠΜ EDT
Monarda - Photo (c) entropic_allegory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Γένος Monarda, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:25 ΜΜ EST
Pinus taeda - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Pinus taeda, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:55 ΜΜ EST
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 10:56 ΠΜ EST
Pinus glabra - Photo (c) Mark Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Pinus glabra, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 11:35 ΠΜ EST
Pinus echinata - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Pinus echinata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:42 ΜΜ EST
Αγριοπασχαλιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:39 ΜΜ EST
Pinus palustris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Pinus palustris, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:34 ΜΜ EST
Vaccinium arboreum - Photo (c) John C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John C.
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Vaccinium arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

primada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:25 ΜΜ EST
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη avianwaltz: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19