Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:36 AM EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:33 AM EET
Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Phaeophyscia orbicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viljapadonik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 09:48 AM EET
Peltigera - Photo (c) Dwayne Sabine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:27 AM +13
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:33 AM +13
Cetraria islandica - Photo (c) Juha Kinnunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Cetraria islandica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:43 PM HST
Icmadophila ericetorum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Icmadophila ericetorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cefreebury

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:18 PM EST

Περιγραφή

On sandstone.

Ετικέτες

Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Protoparmeliopsis muralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:36 PM EET
Physcia adscendens - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Physcia adscendens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:31 PM EET

Περιγραφή

on aspen

Lecanora chlarotera - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Lecanora chlarotera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:31 PM EET
Physconia distorta - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Physconia distorta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:09 PM CET
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:17 PM EET
Athelia arachnoidea - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Athelia arachnoidea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:27 PM +03

Τόπος

Sala (Google, OSM)

Περιγραφή

on Betula pendula

Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:33 PM +03

Τόπος

Sala (Google, OSM)

Περιγραφή

On Betula pendula

Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:36 PM +03

Τόπος

Sala (Google, OSM)

Περιγραφή

On Salix spp.

Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:40 PM +03

Τόπος

Sala (Google, OSM)

Περιγραφή

On Populus tremula

Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Phaeophyscia orbicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:53 PM EET

Περιγραφή

on limestone

Lathagrium fuscovirens - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Lathagrium fuscovirens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:20 AM PDT
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:44 AM PDT
Vulpicida canadensis - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Vulpicida canadensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 05:56 PM UTC
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Harju, EE (Google, OSM)
Melanelixia glabratula - Photo (c) John Magne Grindeland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Melanelixia glabratula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiirutaja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:00 PM EET

Περιγραφή

Karik-porosamblik

Cladonia fimbriata - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Cladonia fimbriata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:44 PM EET

Περιγραφή

On limestone. From which the pink color is caused?

Peltigera praetextata - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Peltigera praetextata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiirutaja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:02 PM EET

Περιγραφή

Naaskel-porosamblik

Cladonia ochrochlora - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Cladonia ochrochlora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiirutaja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:54 PM EET

Περιγραφή

Hall hõlmasamblkk

Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:43 AM UTC
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vesaoikonen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:35 PM EET

Περιγραφή

On cliff by footpath.

Pycnothelia papillaria - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Pycnothelia papillaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melaine65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:50 PM +03

Τόπος

Salo, Suomi (Google, OSM)
Peltigera aphthosa - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Peltigera aphthosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melaine65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:31 PM +03

Τόπος

Salo, Suomi (Google, OSM)
Tuckermanopsis sepincola - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Tuckermanopsis sepincola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teehoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Cladonia arbuscula - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ave_s: Cladonia arbuscula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1635