Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabethes208

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 09:21 ΠΜ AEST

Τόπος

Padstow, NSW, AU (Google, OSM)
Leucauge dromedaria - Photo (c) Michelle Colpus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Colpus
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Leucauge dromedaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:26 ΜΜ AEST
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:44 ΜΜ AEST
Rayieria - Photo (c) Scott Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Γένος Rayieria, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:53 ΜΜ AEST
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 05:03 ΜΜ AEDT
Asianopis subrufa - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 05:10 ΜΜ AEDT
Ctenochares bicolorus - Photo (c) Fernando Trindade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Trindade
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Ctenochares bicolorus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίνοι (Υποφυλή Ichneumonina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schnackman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 02:07 ΜΜ AEDT
Varanus varius - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace1066

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 07:19 ΜΜ AEDT
Ommatius coeraebus - Photo (c) Max Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Max Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Ommatius coeraebus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfberglund

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:38 ΠΜ AEDT
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuckoobrains

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:44 ΠΜ AEDT
Pogonortalis doclea - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Pogonortalis doclea, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belorca13

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:21 ΜΜ AEDT
Vanellus miles - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Vanellus miles, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 08:40 ΠΜ AEST
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη austenarmstrong: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12