Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:09 ΜΜ IST
Eurygaster - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Γένος Eurygaster, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor726

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Invisible bugs got into my house. There is crickets outside

Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Onosandrus opacus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_andrews

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:18 ΜΜ AEST
Trametes coccinea - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Trametes coccinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breemeup

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:30 ΠΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessblick

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:15 ΠΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brody61

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:40 ΜΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mordenana

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:39 ΠΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiho

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:01 ΜΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:55 ΠΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubabruin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:34 ΜΜ PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hey7

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:28 ΠΜ PDT
Amphibolips quercuspomiformis - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Amphibolips quercuspomiformis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

siwanicki

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:20 ΠΜ PDT
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwanicki

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:23 ΠΜ PDT
Marah macrocarpa - Photo (c) Sing to the Mountain Studio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sing to the Mountain Studio
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Marah macrocarpa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρούβα (Hirschfeldia incana)

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:40 ΠΜ PDT
Βρούβα - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by R.J. Adams
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Βρούβα (Hirschfeldia incana)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molafish

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:56 ΜΜ PDT
Phoradendron leucarpum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Phoradendron leucarpum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:32 ΠΜ PDT
Eulobus californicus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Eulobus californicus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahhaserjian

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:56 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

sangkish

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:54 ΜΜ PDT
Malva parviflora - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Malva parviflora, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avmonroy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:01 ΜΜ PDT
Phacelia distans - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Phacelia distans, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:41 ΠΜ PDT
Pseudognaphalium californicum - Photo (c) Melissa 🦋, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melissa 🦋
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Pseudognaphalium californicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:47 ΠΜ PDT
Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:55 ΠΜ PDT
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:51 ΠΜ PDT
Erodium botrys - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Al Kordesch
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Erodium botrys, Ένα μέλος του Ερωδιός (Γένος Erodium)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:42 ΜΜ PDT
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:46 ΜΜ PDT
Φελλόχορτο - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:52 ΜΜ PDT
Phacelia cicutaria - Photo (c) Jesse Rorabaugh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Phacelia cicutaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubabruin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:03 ΠΜ PDT
Carduus pycnocephalus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Carduus pycnocephalus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molafish

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:51 ΜΜ PDT
Amphibolips quercuspomiformis - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Amphibolips quercuspomiformis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molafish

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:27 ΜΜ PDT
Rubus ursinus - Photo (c) hchrish200, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hchrish200
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Rubus ursinus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molafish

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:56 ΜΜ PDT
Aceria baccharices - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη asongdog-gubat: Aceria baccharices, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 282