Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniesn

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:41 ΠΜ AWST
Bathypogon - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Bathypogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023

Περιγραφή

~10mm long Female

Notice the orange hair under the legs. Didn't notice this on the day so didn't get a ventral shot to highlight it better.

Observed by the Bioblitz participants.

https://www.ellura.info/Diptera-Hymenoptera.html#Cerdistus-sp-ES02

Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:23 ΜΜ AWST
Triclista singularis - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Triclista singularis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet705_whitington

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:30 ΠΜ ACST
Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

2.3cm long.

Ommatius mackayi - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Ommatius mackayi, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luckychii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bloopajellyfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 09:49 ΠΜ AEDT
Neoscleropogon - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Neoscleropogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1744

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 07:52 ΠΜ AEST
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 08:03 ΜΜ AEDT
Orthogonis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Orthogonis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 01:03 ΜΜ AEDT
Orthogonis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Orthogonis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 11:20 ΠΜ AEDT
Laphria - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Laphria, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 03:06 ΜΜ AEDT
Orthogonis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Orthogonis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmelbourne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:42 ΠΜ AEDT
Chrysopogon muelleri - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Chrysopogon muelleri, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_michael49

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 05:42 ΜΜ AEDT
Cerdistus rusticanoides - Photo (c) jenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jenn
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Cerdistus rusticanoides, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkeleher

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 06:46 ΜΜ AEST
Zosteria sydneensis - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Zosteria sydneensis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_smith1

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:11 ΜΜ ACST
Mauropteron pelago - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Mauropteron pelago, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 05:51 ΜΜ AEDT
Ommatius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Ommatius, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 12:24 ΜΜ AEDT
Ommatius coeraebus - Photo (c) Max Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Max Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Ommatius coeraebus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 11:01 ΠΜ ACST
Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:23 ΜΜ AWST
Triclista guttata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Triclista guttata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:23 ΜΜ AWST
Triclista singularis - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Triclista singularis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazo

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 12:42 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

FlyRobber

Zosteria sydneensis - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Zosteria sydneensis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray_turnbull

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 08:36 ΠΜ AEDT
Zosteria - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Zosteria, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:27 ΜΜ AEST
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 05:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

0776 Time should be +18hrs

Ommatius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Ommatius, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 09:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

0693 Time should be +18hrs

Blepharotes splendidissimus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Blepharotes splendidissimus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 08:23 ΜΜ AEST
Neocerdistus acutangulatus - Photo (c) John Bromilow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Neocerdistus acutangulatus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 07:16 ΜΜ AEST
Cerdistus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Γένος Cerdistus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:10 ΜΜ AEST
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη asiola: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6476