Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessa635

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 06:37 PM -03
Calydorea xiphioides - Photo (c) mildred_ehrenfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Calydorea xiphioides, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego828

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:48 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego828

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:55 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 06:54 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες Οικογένεια Salticidae

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2015 11:46 AM -03
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiantrejosguerra

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 12:17 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

educarrero

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:25 PM -04
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_diaz05

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 07:51 PM UTC

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 12:52 PM -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 08:16 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:27 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

educarrero

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:56 PM -04
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 06:32 PM UTC
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες Οικογένεια Salticidae

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 04:16 PM -03
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_martinez_gonzalez

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:05 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:08 AM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiantrejosguerra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:37 PM UTC
Sitticini - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Φυλή Sitticini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiantrejosguerra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:41 PM UTC
Sitticini - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Φυλή Sitticini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 01:34 PM -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

educarrero

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:37 AM -04
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotecu

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 01:22 PM ADT
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδες Οικογένεια Pieridae

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 12:59 AM -03

Τόπος

Cooperación 140 (Google, OSM)
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 04:26 PM -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2014 11:31 AM -02
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:46 PM -04

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totorin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:58 PM ADT

Τόπος

Vitacura (Google, OSM)
Saphrys rusticana - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Saphrys rusticana, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 05:25 PM ADT
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasromandlf

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:56 PM ADT
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 05:59 PM -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 01:53 PM HST

Περιγραφή

No tengo fotos dorsales =(

Sitticini - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη asieloso: Φυλή Sitticini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 615