Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana2369

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:32 ΜΜ CEST
Columbidae - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Οικογένεια Columbidae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana2369

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:52 ΠΜ CEST
Cormus domestica - Photo (c) Clement Rivier Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clement Rivier Photos
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Cormus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mila127

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:11 ΠΜ CEST
Roemeria sicula - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Roemeria sicula, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mila127

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:11 ΠΜ CEST
Papaver hybridum - Photo (c) Богданович Светлана, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Богданович Светлана
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Papaver hybridum [inactive], Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana2369

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:56 ΠΜ CEST
Euphorbia serrata - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Euphorbia serrata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:17 ΠΜ CEST
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Marilyn Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilyn Smith
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:25 ΠΜ CEST

Τόπος

Burgos, ES-CL, ES (Google, OSM)
Euphorbia serrata - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Euphorbia serrata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Burgos, ES-CL, ES (Google, OSM)
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Burgos, ES-CL, ES (Google, OSM)
Satureja montana - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Satureja montana, Ένα μέλος του Θρούμπι (Γένος Satureja)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

carlosfleitas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:11 ΠΜ CEST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιφτάς (Emberiza calandra)

Παρατηρητής

carlosfleitas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:14 ΜΜ CEST
Τσιφτάς - Photo (c) Félix Loarte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Félix Loarte
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Τσιφτάς (Emberiza calandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:18 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:47 ΜΜ CEST
Genista scorpius - Photo (c) brugorraiztelefonicanet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brugorraiztelefonicanet
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Genista scorpius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:04 ΜΜ CEST

Τόπος

Burgos, España (Google, OSM)
Ζαρκάδι - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:32 ΜΜ CEST
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) nfeddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nfeddu
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

joseanr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:07 ΜΜ CEST

Τόπος

Burgos, ES-CL, ES (Google, OSM)
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

pedrosanz-anapri

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:27 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκούλος (Tragopogon porrifolius)

Παρατηρητής

pedrosanz-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:40 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Σκούλος - Photo (c) rsmithey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rsmithey
Η ταυτότητα του χρήστη arseniogonzalez-anapri: Σκούλος (Tragopogon porrifolius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18