Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:56 PM CDT
Orchesella cincta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Orchesella cincta, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

literallycob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:39 PM CDT
Orchesella cincta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Orchesella cincta, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

foxjo001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:20 PM CDT
Ψυχωδίνες - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:02 PM CDT

Τόπος

Maplewood, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The white grub is Acericecis ocellaris... so who is the little orange guy?

Symphypleona - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Τάξη Symphypleona, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

tylercemenski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:01 PM CDT
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

linnea86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:05 PM CDT

Περιγραφή

Is this the Rusty Patched Bumblebee? 1st of 2 images

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 03:06 PM CDT
Entomobrya nivalis - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Entomobrya nivalis, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganjo

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:08 AM CDT

Περιγραφή

Black bee on Monarda

Melissodes bimaculatus - Photo (c) eamonccorbett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by eamonccorbett
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Melissodes bimaculatus, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coltat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Entomobryidae - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Οικογένεια Entomobryidae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexternienhaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:37 AM CDT
Symphypleona - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Τάξη Symphypleona, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_holslin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:21 PM CDT
Entomobrya nivalis - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Entomobrya nivalis, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnea86

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:15 PM CDT
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjayaaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:29 AM PDT
Entomobrya unostrigata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Entomobrya unostrigata, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjayaaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 06:31 PM PDT

Περιγραφή

On sidewalk .. approx 1 mm in length .. fast moving ..

Entomobrya unostrigata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Entomobrya unostrigata, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis31415

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:08 AM CEST
Fulgoroidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Υπεροικογένεια Fulgoroidea, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnea86

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:48 PM CDT

Τόπος

Golden Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks like a vining plant, probably blooming on old growth/canes. Is this Pink Trumpet Vine?

Weigela - Photo (c) nicnac, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nicnac
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Γένος Weigela, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnea86

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 02:55 PM CDT

Περιγραφή

Are any of these the rusty-patched bumblebee among my beebalm??

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinw03

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:29 AM EDT
Orchesella cincta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Orchesella cincta, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codiferus

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:23 AM CDT
Lepidocyrtus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Γένος Lepidocyrtus, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 12:32 PM CDT
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliachj

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:21 PM CDT
Orchesella cincta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Orchesella cincta, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

jaredmccrackin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022

Τόπος

Enid (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting on my butterfly milkweed

Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

datguy114d

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Opiliones - Photo (c) Jen Cross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jen Cross
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewdlestrudel

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:56 PM EDT
Αράχνες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vijay Anand Ismavel
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

wildlife13

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:02 PM EDT
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:55 PM CDT
Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

gatherer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 05:03 PM EDT

Τόπος

Plattsburgh (Google, OSM)
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

ellenf

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:33 AM PDT
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul G.
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

secrett

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:37 PM CEST
Αράχνες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vijay Anand Ismavel
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:02 PM EDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη ariellopezpics: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 602