Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:13 PM -04
Lessonia searlesiana - Photo (c) Julieta Kaminsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Lessonia searlesiana, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 08:49 PM -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Περιγραφή

Buceo Nocturno

Ετικέτες

Heterosiphonia - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Γένος Heterosiphonia, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:05 PM -04
Eulalia - Photo MiguelMadeira, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Γένος Eulalia, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:16 PM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:24 PM -04

Περιγραφή

Cardumen de juveniles en superficie

Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:59 AM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:07 PM -04

Ετικέτες

Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:57 PM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:07 PM -04

Ετικέτες

Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:57 PM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:24 PM -04

Περιγραφή

Cardumen de juveniles en superficie

Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:57 PM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:57 PM -04
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:43 PM -04

Περιγραφή

Almeja

Eurhomalea exalbida - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Eurhomalea exalbida, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:25 PM -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Ετικέτες

Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Munida gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:13 PM -04

Ετικέτες

Patagonotothen - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Γένος Patagonotothen, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:01 PM -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Ετικέτες

Chiton magnificus - Photo (c) marcelo_mt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Chiton magnificus, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:08 PM -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Περιγραφή

Buceo Nocturno

Ετικέτες

Harpagifer bispinis - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Harpagifer bispinis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 06:45 PM -04

Ετικέτες

Chiton magnificus - Photo (c) marcelo_mt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Chiton magnificus, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:01 PM -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Ετικέτες

Chiton bowenii - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Chiton bowenii, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:01 PM -04
Tonicia disjuncta - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Tonicia disjuncta, Ένα μέλος του Χιτωνίδες (Οικογένεια Chitonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:52 PM -04
Chiton magnificus - Photo (c) marcelo_mt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Chiton magnificus, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:00 PM -04
Halcurias - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Γένος Halcurias, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:16 PM -04
Anasterias pedicellaris - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Anasterias pedicellaris, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:22 PM -04
Gorgonocephalus chilensis - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Gorgonocephalus chilensis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:25 PM -04

Περιγραφή

Macrocystis pyrifera

Ετικέτες

Macrocystis pyrifera - Photo (c) Shannon DeVaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:46 PM -04

Περιγραφή

Lessonia searlesiana

Ετικέτες

Lessonia searlesiana - Photo (c) Julieta Kaminsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Lessonia searlesiana, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:22 PM -04

Ετικέτες

Ptilonia magellanica - Photo (c) mpalaciossubiabre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Ptilonia magellanica, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:48 PM -04

Ετικέτες

Pseudophycodrys phyllophora - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Pseudophycodrys phyllophora, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:02 PM -04

Ετικέτες

Glabraster antarctica - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη argentinasubmarina: Glabraster antarctica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 626