Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Spiranthes ovalis erostellata - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ovalis var. erostellata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderspilman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2017

Περιγραφή

Orchid has a single stem about 5 mm in diameter, 4 vertical rows of spirally twisted white flowers present, mildly sweet and pungent odor, small lanceolate leaves occur at nodes on stem closer to base, microscopic white hairs on stem, approximately 12 inches high, low abundance

Ετικέτες

CMC
Spiranthes incurva - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes incurva, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 07:19 AM SAST
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:06 AM EDT
Spiranthes lacera gracilis - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes lacera var. gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerina_kashirina

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:56 PM MSK
Neottia ovata - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Neottia ovata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykrug5

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Spiranthes romanzoffiana - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes romanzoffiana, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Spiranthes lacera gracilis - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes lacera var. gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:35 AM CDT
Spiranthes magnicamporum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes magnicamporum, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystal_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:42 AM CDT

Περιγραφή

This plant was almost 36 in tall from the ground. The other plants were between 8 and 18 in tall. Certainly this is the tallest twisted ladies dresses that I ever saw.

Spiranthes lacera gracilis - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes lacera var. gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Spiranthes ovalis erostellata - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ovalis var. erostellata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryngium29

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:47 PM UTC

Περιγραφή

boggy roadside

Spiranthes arcisepala - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes arcisepala, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakwooddd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:23 AM EDT

Περιγραφή

1 species?

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakwooddd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:43 AM EDT

Περιγραφή

2 Species?

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakwooddd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:43 AM EDT

Περιγραφή

2 Species?

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakwooddd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:44 AM EDT

Περιγραφή

2 Species?

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakwooddd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:43 AM EDT

Περιγραφή

2 Species?

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pompey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:36 PM ADT
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlabaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:56 PM CDT
Spiranthes lacera gracilis - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes lacera var. gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelkendall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:36 PM ADT

Περιγραφή

A lot of these in clearing

Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Spiranthes tuberosa - Photo (c) anhe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes tuberosa, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:41 PM EDT
Spiranthes arcisepala - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes arcisepala, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Spiranthes arcisepala - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes arcisepala, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_schaefers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)
Spiranthes magnicamporum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes magnicamporum, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saralourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:26 PM EDT
Spiranthes incurva - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes incurva, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nr_travis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:41 AM EDT
Spiranthes arcisepala - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes arcisepala, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marymacaulay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:06 AM ADT
Spiranthes ochroleuca - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arethusa: Spiranthes ochroleuca, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 99092