Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Mixophyes fasciolatus - Photo (c) ben_revell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Mixophyes fasciolatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Limnodynastes peronii - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Limnodynastes peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

keepingactive

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 04:22 PM PST
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:53 AM AEST
Pogona barbata - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Pogona barbata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 12:52 AM AEDT

Τόπος

Waratah (Google, OSM)
Saiphos equalis - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Saiphos equalis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 09:13 PM AEDT

Τόπος

Hexham (Google, OSM)
Litoria quiritatus - Photo (c) caleanamajor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria quiritatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:28 PM AEDT
Intellagama lesueurii howittii - Photo (c) deborod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deborod
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Intellagama lesueurii ssp. howittii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:14 PM AEDT

Περιγραφή

I believe this is potentially the call of a spotless crake, however I'm not certain. Any help very much appreciated!

Zapornia tabuensis - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Zapornia tabuensis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Macropus rufogriseus)

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2004 08:33 AM AEST
Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Ερυθρόλαιμο Ουάλαμπι (Macropus rufogriseus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrg800

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 07:15 AM AEDT
Ixobrychus dubius - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Ixobrychus dubius, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azzdav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 09:56 PM AEDT
Ranoidea wilcoxii - Photo (c) stevo1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Ranoidea wilcoxii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris3857

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 08:52 PM AEDT
Litoria quiritatus - Photo (c) caleanamajor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria quiritatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobfamily

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:07 PM AEDT
Litoria quiritatus - Photo (c) caleanamajor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria quiritatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Litoria peronii - Photo (c) Hunter McCall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hunter McCall
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyab9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:33 AM AEDT
Bellatorias major - Photo (c) Roxanne Lazarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roxanne Lazarus
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Bellatorias major, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:14 PM AEST
Litoria latopalmata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria latopalmata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 11:25 AM AEDT

Περιγραφή

Photo is of habitat, recoding of croak

Limnodynastes tasmaniensis - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Limnodynastes tasmaniensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 11:50 PM AEDT
Litoria latopalmata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Litoria latopalmata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Diuris venosa - Photo (c) izakschoon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by izakschoon
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Diuris venosa, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 09:51 AM AEDT
Dipodium atropurpureum - Photo (c) James Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Dipodium atropurpureum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currowar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 12:38 PM +11
Pterostylis coccina - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Pterostylis coccina, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyzena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:18 PM AEDT
Chiloglottis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Γένος Chiloglottis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

joelp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:55 PM AEDT

Περιγραφή

Lifer!

Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahliabritton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 09:33 AM +11
Rimacola elliptica - Photo (c) Jeff Harbrow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Harbrow
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Rimacola elliptica, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westernsydneyguy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 04:57 PM AEDT

Περιγραφή

Found at Girrakool Park, tadpoles are also present

Crinia signifera - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Crinia signifera, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Περιγραφή

A male stuttering frog (Mixophyes balbus) from the central NSW population. Newcastle region

Mixophyes balbus - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Mixophyes balbus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Περιγραφή

A giant burrowing frog (Heleioporus australiacus) from near Sydney, NSW, Australia. Female

Heleioporus australiacus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Heleioporus australiacus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2017 08:06 PM AEDT

Περιγραφή

Stony creek frog from Colo River, NSW, Australia.

Ranoidea wilcoxii - Photo (c) stevo1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Ranoidea wilcoxii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2013 12:44 AM AEDT

Περιγραφή

A southern red eyed tree frog (Litoria chloris) from near Barrington Tops, NSW, Australia

Ranoidea chloris - Photo (c) teejaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη archiebrennan: Ranoidea chloris, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3116